07.12.2016 09:13

Ohlášení z 4.12.2016

ČTENÍ: Lukášovo evangelium 8,22-25
KÁZÁNÍ: Genesis 1,9-13
KAZATEL: O. Pellar
PŘÍSLUŽBA: J. Sovadinová
DOPROVOD: L. Kraftová, V. Pech, O. Pellar
PÍSNĚ: Sv 139, 196, 162, 276, 250
ÚČAST: 28
 
OHLÁŠENÍ:
1) Příští bohoslužby budou za týden v neděli 11. prosince na třetí neděli adventní od 9:30 hodin zde v modlitebně. A taky se bude konat nácvik vánoční hry.
2) V pondělí 5. prosince se v 18:30 sejde k poradě staršovstvo sboru.
3) V úterý 6. prosince se od 17:00 hodin koná v kostele adventní koncert pěveckých sborů Rondino a Rondo ze základní školy T. G. Masaryka.
4) Ve středu 7. prosince se v 17 hodin koná v presbyterně Výtvarná adventní dílna s Jitulí.
5) Ve středu 7. prosince vás zveme společně se sestrou Alenou Vašákovou v 19:30 na modlitební večer, který je věnován modlitbám za náš sbor.
6) Ve čtvrtek 8. prosince v 18:00 je zkouška divadelního spolku T.E.S.C.O.
7) V sobotu 10. prosince se T.E.S.C.O. v Praze účastní divadelní přehlídky Svatí blázni.
8) V neděli 11. prosince od 9:30 jsme zváni do Korandova sboru v Plzni na slavnostní bohoslužbu k připomenutí výročí otevření kostela.
9) V neděli 11. prosince. se v 15:00 v našem kostele koná koncert, kdy zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Účinkuje pěvecký sbor Armonia, Vánoční komorní sbor a sólisté.
10) Ve čtvrtek 15. prosince se od 10:00 hodin v Korandově sboru koná diakonická adventní bohoslužba pro zaměstnance a klienty diakonie Západ a členy spolupracujících sborů. A jsme všichni velice zváni do takového zajímavého společenství.
11) Minulou neděli jsme se s rodinou účastnili slavnostních bohoslužeb v našem partnerském sboru v Hemau. Bylo to velmi milé setkání a máme vás všechny pozdravovat a popřát pokojné a požehnané vánoční svátky.
12) Poděkovat chci sestře Kraftové, která se dnes ujala doprovodu.
13) Z Kalicha přišli příručky Na každý den pro příští rok. Kupte si ho pro sebe nebo pro někoho blízkého jako dárek. Je to také nenásilná možnost misie. Využijme toho.
14) Využívejme možnost přímluvných modliteb, které mají sílu a váhu u našeho nebeského Pána a prosme za potřebné okolo nás.

 

ČTENÍ: Lukášovo evangelium 8,22-25
KÁZÁNÍ: Genesis 1,9-13
KAZATEL: O. Pellar
PŘÍSLUŽBA: J. Sovadinová
DOPROVOD: L. Kraftová, V. Pech, O. Pellar
PÍSNĚ: Sv 139, 196, 162, 276, 250
 
ÚČAST: 28
 
 • Příští bohoslužby budou za týden v neděli 11. prosince na třetí neděli adventní od 9:30 hodin zde v modlitebně. A taky se bude konat nácvik vánoční hry.
 • V pondělí 5. prosince se v 18:30 sejde k poradě staršovstvo sboru.
 • V úterý 6. prosince se od 17:00 hodin koná v kostele adventní koncert pěveckých sborů Rondino a Rondo ze základní školy T. G. Masaryka.
 • Ve středu 7. prosince se v 17 hodin koná v presbyterně Výtvarná adventní dílna s Jitulí.
 • Ve středu 7. prosince vás zveme společně se sestrou Alenou Vašákovou v 19:30 na modlitební večer, který je věnován modlitbám za náš sbor.
 • Ve čtvrtek 8. prosince v 18:00 je zkouška divadelního spolku T.E.S.C.O.
 • V sobotu 10. prosince se T.E.S.C.O. v Praze účastní divadelní přehlídky Svatí blázni.
 • V neděli 11. prosince od 9:30 jsme zváni do Korandova sboru v Plzni na slavnostní bohoslužbu k připomenutí výročí otevření kostela.
 • V neděli 11. prosince. se v 15:00 v našem kostele koná koncert, kdy zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Účinkuje pěvecký sbor Armonia, Vánoční komorní sbor a sólisté.
 • Ve čtvrtek 15. prosince se od 10:00 hodin v Korandově sboru koná diakonická adventní bohoslužba pro zaměstnance a klienty diakonie Západ a členy spolupracujících sborů. A jsme všichni velice zváni do takového zajímavého společenství.
 • Minulou neděli jsme se s rodinou účastnili slavnostních bohoslužeb v našem partnerském sboru v Hemau. Bylo to velmi milé setkání a máme vás všechny pozdravovat a popřát pokojné a požehnané vánoční svátky.
 • Poděkovat chci sestře Kraftové, která se dnes ujala doprovodu.
 • Z Kalicha přišli příručky Na každý den pro příští rok. Kupte si ho pro sebe nebo pro někoho blízkého jako dárek. Je to také nenásilná možnost misie. Využijme toho.
 • Využívejme možnost přímluvných modliteb, které mají sílu a váhu u našeho nebeského Pána a prosme za potřebné okolo nás.
 • 5) A na konci bohoslužeb se opět koná košíčková sbírka do které rádi a s chutí všichni přispíváme.) A na konci bohoslužeb se opět koná košíčková sbírka do které rádi a s chutí všichni přispíváme.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248