04.02.2016 20:11

Ohlášení z 31.1.2016

kazatel – Leonardo Teca
 
text 1. čtení – Mt 18, 23-35
text kázání – Mt 18, 35
 
písně – 443. S 233, 479, 489, 258
doprovod – I. Valešová, M.Neumannová, V.Pech, R. Jirka
 
přítomno - 26
 
1. poděkování Leonardu Tecovi za biblickou hodinu i za nedělní bohoslužbu
 
2. poděkování všem hudebníkům
 
3. v uplynulém týdnu bylo setkání dětí, mládeže, seniorů a pěveckého sboru, včera byla biblická
hodina pro dospělé v Holoubkově.
 
4. v nastávajícím týdnu nebudou setkání dětí, mládeže, pěvecký sbor se sejde v úterý v 17,30
 
5. příští bohoslužby budou v neděli 7.2. v 9,30, poslouží nám bratr farář Jan Šoltész z Plzně
 
6. staršovstvo stále hledá nového kazatele pro náš sbor, zatím nemáme žádného zájemce.
 
7. 14.2. bude po bohoslužbě beseda s Pavlem Šebkem, finančním poradcem OVB Finance o
možnostech finačního rozvoje sboru.
 
8. Noc kostelů se blíží..... Přemýšlejme všichni o programu, o tom co bychom mohli nabídnout, co
se ovědčilo, co vymyslíme nového...
 
9. dnešní sbírka je pro potřeby sboru. Na záplavami postiženou rodinu ve Velké Británii bylo
celkem vybráno a bude posláno 22 528 Kč, nyní se vybírá rodina, které budou peníze předány.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248