01.10.2018 23:41

OHLÁŠENÍ z 30. září 2018

1) Příští bohoslužba za týden v neděli 7. října od 9:30 bude spojena s vysluhováním svátosti Večeře Páně.

2) O týden později v neděli 14. října bude rodinná neděle.

3) Staršovstvo spolu s rodiči usneslo, že konfirmace se bude konat v neděli 4. listopadu při dopoledních bohoslužbách. 

4) Zítra v ponděli 1. října se v 18:30 sejde k pravidelné poradě staršovstvo sboru.

5) Ve středu v 18 hodin vás zvu k dalšímu podvečernímu modlitebnímu setkání.

6) Ve čtvrtek od 17:15 se koná společná schůzka konfirmandů a mládeže.

7) Z Ústřední církevní kanceláře přišla nabídka nástěnného kalendáře pro rok 2019. V presbyterně je na stole i objednávkový list kam můžete napsat počet objednávaných kalendářů

 

8) A poslední potěšení v závěru bohoslužeb budete mít jistě ze svého dobrovolného přesto však štědrého příspěvku do sbíracího košíčku, kterým podpoříte sborovou práci.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248