31.08.2015 11:08

Ohlášení z 30.8.2015

 • poděkování odcházejícímu faráři Leonardu Tecovi
 • pozvání na rozloučení s Leonardem po bohoslužbách
 • poděkování Zdence Raindlové a ostatním  hudebníkům
 • Je téměř dokončena oprava varhan, z technických důvodů se předání o den opozdí, předpokládá  se 1.9.
 • odpoledne se znovu sejdeme v Hromnicích u Pechů na zakončíme léto s Hromy a Blesky
 • zítra, v pondělí 31.8. v 18,00 se v Západním sboru koná setkání u kulatého stolu nejen presbyterů a farářů, ale všech kdo mají zájem diskutovat o budoucnosti seniorátu.od 1.9. je náš sbor administrován bratrem Mirem Hamarim – seniorátním seniorem, na pomoc si pozval Ondřeje Pellara.  Staršovstvo se s bratrem Hamarim domluvilo na posunutí vysluhování Večeře Páně z 1. na 2. neděli v měsíci. Biblické hodiny pro děti a mládež povede Ondřej Pellar, biblické hodiny pro starší generaci povede opět 1x za 14 dnů Miro Hamari. Biblické hodiny pro dospělé budou probíhat jako dosud 1x v měsíci.
 • příští neděli bude bohoslužba v 9,30, bude čtená, povede ji Petr Neumann
 • v sobotu 12.9. bude biblická hodina pro dospělé tentokráte v Plzni, v Západním sboru v 18 hod.
 • v neděli 13.9. bude rodinná neděle se společným obědem a hned po obědě začne beseda o budoucím  samofinancování našeho sboru, podklady připravil a moderovat bude Radek Jirka
 • program na měsíc vždy bude koncem minulého měsíce na webových stránkách, ve vývěsce a na nástěnce
 • sbírka je určena pro potřeby sboru

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248