05.07.2016 10:24

Ohlášení z 3.7.2016

kazatel: Josef Beneš

text 1. čtení: J, 12, 27-37, Sk 1, 1-11


text kázání: J 12, 32

písně: 42, 353, 470, 649, 355

přítomno: 25

doprovod: I.Valešová

  • poděkování za vedení bohoslužby i volebního sborového shromáždění
  • poděkování za doprovod
  • součástí dnešní bohoslužby, je mimořádné volební sborové shromáždění, které povede bratr Josef Beneš, seniorátní kurátor, jako zástupce Seniorátního výboru. Na naši žádost projednala SR dne 14.6. kandidaturu Ondřeje Pellara na kazatele našeho sboru. Synodní rada uděluje pokyn k volbě Ondřeje Pellara za jáhna FS ČCE v Rokycanech na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek. Budeme tedy volit Ondřeje Pellara kazatelen našeho sboru. Volební shromáždění povede bratr seniorátní kurátor.
  • v uplynulém týdnu se konala zkouška pěveckého sboru
  • následující týden - v úterý okolo 14 hodiny jsme očekávání u Neumannů na Voldušských jiskrách. Pěvecký sbor tam bude mít svoji zkoušku. 6.7. v 16,30 se setkáme ke společné slavnostní bohoslužbě s sestrami a bratry z ČSCH se vzpomínkou na upálení Mistra Jana Husa. Bohoslužbu povede bratr farář Jiří Chytil
  • příští neděli, 10.7. bude bohoslužba v kostele od 9,30. Čteným kázáním poslouží sestra Renata Krejčová
  • Jsou připravena témata na odpolední pobožnosti na dovolené, po bohoslužbě si mohou jednotliví účastníci vybrat v presbyterně, nepřítomným bude zasláno mailem
  • Jana Sovadinová připravila seznam nutných úklidových činností. V budově je vše hotovo, zbývá zahrada, kterou musíme řešit koncepčně.
  • V tajné volbě byl zvolen kazatelem sboru bratr jáhen Ondřej Pellar. Gratulujeme!
  • dnešní sbírka je pro potřeby sboru, ve sborové pokladně je stále dost místa!

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248