14.11.2016 17:25

Ohlášení z 13.11.2016

kazatek: br. Ondřej Pellar

text 1. čtení:

text kázání:

písně: Sv. 333, Sv. 136, Sv. 176, Sv. 374, Sv. 284

doprovod: E. Mrázková, O. Pellar, V. Pech, M. Neumannová, R. Jirka

účast: 32

 • Dnešní neděle pokračuje ještě společným obědem, který začne kolem 12 hodiny a pak od 13.30 uvidíme reprízu divadelního představení souboru T.E.S.C.O. Zahraje upravenou část hry Ze života hmyzu od bratří Čapků.
 • Za organizaci dnešního doprovodu chci poděkovat Martě Neumannové a pak i všem, kteří se doprovodu našeho zpěvu ujali a zúčastnili.
 • Příští bohoslužba se koná za týden v neděli 20. listopadu. Vedením bohoslužeb a kázáním slova Božího poslouží bratr farář Tomáš Živný z plzeňského sboru Evangelické církve augsburského vyznání.
 • Od další neděle - 27. listopadu - začíná adventní období, příprava na Vánoce, ale pro nás také nový církevní rok. Proto při vstupu do něj budeme při bohoslužbě slavit i Svátost Večeře Páně.
 • V sobotu 19. listopadu se od 10 hodin koná presbyterní konference ve sboru v Podbořanech. Na téma Služba církve bude hovořit bratr Ladislav Beneš z katedry praktické teologie ETF.
 • V sobotu 19. listopadu se od 17 hodin koná biblická hodina u Pellarů, zatím ještě na adrese U cihelny 674.
 • V úterý se od 14 hodin koná biblická hodina pro děti, kterou vede bratr administrátor Hamari. V 17 hodin je zkouška pěveckého sboru pod vedením sestry Lenky Němečkové.
 • Informace z konventu podá sestra kurátorka Gutová.
 • V presbyterně na stole je celá řada církevních tiskovin. neváhejte a rozeberte si je, čtěte církevní tisk. Je to jednak prostředek k získávání informací, ale také k našemu vzdělávání.
 • Základní tiskovinou naší církev je časopis Český bratr. Kdo ho chcete odebírat v příštím roce, máte možnost si ho objednat a předplatit. Zájemci se mohou přihlásit u sestry Kraftové.
 • Chtěli bychom pokračovat ve tvoření a vedení sborového archivu. Pokud máte někdo dokumenty, fotografie, tiskoviny z blízké i vzdálenější historie sboru, buďte tak laskaví a poskytněte je bratru jáhnovi k okopítrování a uložení do sborového archivu.
 • Manželé Neumannovi slaví 20 výročí svatby. To je krásný společný věk. A do dalšího společného stárnutí vám přejeme mnoho Božího požehnání, vzájemné lásky a radosti, hodné děti a dobrou práci.
 • Děkujeme bratru Janu Krejčímu za zajištění i financování opravy harmonia.
 • Velkou moc má, podle Ježíšova zaslíbení, také přímluvná modlitba. A tak prosme a volejme k Bohu za potřebné a za ty na které máme ve svých srdcích.
 • Pokud se chystáte přispět do sbírky na závěr bohoslužeb učinte tak odvážně a směle, pokud se nechystáte ještě honem přehodnoťte své rozhodnutí.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248