04.01.2016 16:19

Ohlášení z 3.1.2016

kazatel – Tomáš Živný
ext 1. čtení – 1Sam 16, 1-13
text kázání – L 2, 41-52
 
– Vladimír Pech – zkouška na opakování Vánoční hry
přítomno - 26
 
písně – 286, 210, 253, 341, 487
doprovod – L.Kraftová, M.Neumannová, R.Jirka, V.Pech
 
1. poděkování bratru faráři Tomáši Živnému
 
2. poděkování L.Kraftové a ostatním hudebníkům
 
3. vstupujeme do nového roku, měsíc leden bude naplněn mnoha akcemi
 
4. dnes odpoledne v 15,00 budeme pro velký úspěch opakovat vánoční hru divadla DMS
„Tetička z Ameriky“
 
5. dnešní nedělí začíná Alianční týden modliteb, jeho program je k dispozici v presbyterně. Ke
společnému ekumenickému setkání se sejdeme ve čtvrtek 7. 1. zde v modlitebně v 18. hodin,
ekumenickou bohoslubu povedou bratr farář Hamari a bratr Konopík z katolické církve.
 
6. v 1. lednovém týdnu se již sejdou děti, mládež v obvyklém čase, setkání seniorů bude 13.1. ve
14,30
 
7. další neděle, 10. 1. bude rodinná, poslouží O.Pellar a po obědě bude beseda o financování sboru a
promítání filmu z dovolené ze Strmilova. Podkady pro besedu najdete zpracované v presbyterně.
 
8. na nástěnce a ve vývěsce je program na leden, program je bohatý, sledovat je ho možné i na
webových stránkách sboru. Např. sobota 16.1. bude věnována provní ze série besed k současné
situaci s uprchlickou krizí, následující sobota dalšímu promítání dokumentárního filmu z festivalu
Jeden svět.
 
9. Diakonie Západ hledá dobrovolníky pro pomoc v pěstounských rodinách „hodinové manžele“,
kdo by se chtěl takové služby ujmout, může kontaktovat staršovstvo.
 
10. jsou k dispozici EK a NKD za 90 Kč
a Diakonie nabízí stolní kalendář za 100 Kč, možno si jej prohlédnout a eventuelně objednat.¨
 
11. Dnešní sbírka má zvláštní určení – záplavy ve Velké Británii – dar některé postižené rodině
vybrané sborem ve Stromness ve Skotsku

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248