30.11.2015 20:43

Ohlášení z 29.11. 2015

1. adventní neděle

 
kazatel – br. Joel Ruml
text 1. čtení – Lk 21, 25-36
text kázání – Jr 33, 14 - 16
 
písně – 100, 272, 510, 647, 276
doprovod – Jaroslav Brož, Hana Pumrová
 
přítomno - 33
NŠ – V.Pech – nácvik vánoční hry
 
1. poděkování bratru faráři Joelovi Rumlovi
 
2. poděkování hudebníkům za doprovod
omluva sestry Zdeňky Raindlové, má zdravotní potíže a proto dnes nezpíval pěvecký sbor, do konce
roku asi také nebude. Mysleme na ni ve svých modlitbách
 
3. v minulém týdnu se konaly biblické hodiny pro mládež a děti a včera biblická hodina pro dospělé
 
4. dnes po bohoslužbě bude tradiční posezení u kávy a čaje
 
5. biblické hodiny pro děti a mládež tento týden budou v obvyklém čase – středa – mládež 18,30,
pátek děti 15,00, ve středu ve 14,30 bude setkání seniorů nad Biblí s bratrem Hamarim
 
6. příští neděli, 2. adventní, bude bohoslužba s v 9,30 v modlitebně, přijede a kázat bude sestra
vikářka Juliana Rampich Hamariová, po bohoslužbě bude zahájení výstavy obrazů Barbory Veselé
ze sboru v Českém Brodu.
 
7. v neděli odpoledne v 16,00 bude v kostele 1. adventní koncert, zazpívá pěv. sbor Cantate a
zahraje žesťový soubor Corrente, zazní adventní a vánoční písně a koledy.
 
8. hned v pondělí 7.12. od 17,00 bude ze v kostele mít svůj koncert ZŠ Masarykova – soubory
Rondo a Rondino a 13.12. v 15,30 bude tradiční „Rybovka“ - p. soubor Armonia ZUŠ Rokycany
 
9. Adventní list 2015 je k dispozici v presbyterně a na webu sboru, na nástěnce, ve vývěsce a na
webu je program na advent a Vánoce.
 
10. nový Nástěnný kalendář je možno již zakoupit – cena 50 Kč
a Diakonie nabízí stolní kalendář za 100 Kč, možno si jej prohlédnout a eventuelně objednat.
 
11. prohlášení Synodní rady k situaci a uprchlické krizi je k dispozici v presbyterně a i na webu
sboru
 
12. sbírka je určena pro potřeby sboru a je založena nová archová sbírka na pomoc uprchlíkům,
peníze možno poslat i na účet.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248