30.10.2018 00:32

OHLÁŠENÍ z 28. října 2018

1) Za týden v neděli 4. listopadu se bude konat bohoslužba s konfirmační slavností a vysluhováním svátosti večeře Páně. Vzhledem ke slavnosti, z praktických důvodů a hlavně kvůli mé chybě na pozvánce se bohoslužby výjimečně konají až od 10:30.

2) O týden později 11. listopadu se bude konat rodinná neděle se společným obědem.

3) Zemřel dlouholetý člen a kurátor přeštického sboru a člen seniorátního výboru bratr Mirija Francouz. Rozloučení bude ve středu 31. října od 15 hodin v přeštické smuteční síni. Prosím vás o přímluvné modlitby za rodinu.

4) V sobotu 10. listopadu se od 9:30 bude ve sboru v Teplé konat jednání konventu Západočeského seniorátu ČCE.

5) Také město Rokycany si připomíná vznik Československé republiky v roce 1918. Program začíná v 15 hodin u pomníku padlých z  Velké války u nádraží.

6) Můžete objednávat nástěnný kalendář ČCE pro rok 2019. Ukázkový výtisk je v presbyterně na stole a je tam také objednávkový list.

7) Mezi nemnohé povinnosti člena ČCE patří také přispívat na provoz sboru a celé církve. Jde o tzv. salár. Jeho výše není stanovena, synod doporučuje 2-5 % z příjmu. Zatím jde o dobrovolný přípsěvek, kterým také vyjadřujeme starost o svoji církev. Kdo nevíte, kolik nebo zda jste již něco zaplatili, obraťte se na sestru pokladní, ona vám řekne.

8) Sbírka je.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248