29.06.2015 09:29

Ohlášení z 28.6.2015

Co bylo:
 • v úterý byla zahájená vernisáž „Po stopách Mistra Jana Husa“.
 • Za dnešní doprovod děkuji Martě a Dorotce Neumannovým, také Radkovi a Vláďovi.
Co bude:
 • Dnes hned po bohoslužbách bude mimořádné sborové shromáždění. Posuneme se bez otálení do modlitebny.
 • V týdnu nás nečeká nic mimořádného, až na to, že končí školní rok a začínají prázdniny. Přeji dětem krásné prázdninové zážitky a rodičům sílu při plánování, kdy co a kam…
 • V neděli budou bohoslužby v 9.30, a odpoledne budou voldušské jiskry, samozřejmě ve Volduchách. Mezi tím vás zve Thea na oběd, u příležitostí svých třetích narozenin. Může se to hodit těm, kteří by nechtěli zpátky domů a pak do Volduch.
 • V pondělí, 6. 6. bude slavnostní bohoslužba smíření spolu s Husity a katolíky. Čas je změněn, sejdeme se již v 10.00. Potom zvu na oběd pro změnu já, u příležitosti svých narozenin ☺
 • Zápis z diskuse ze 17. 5. je k dispozici u mě. Zájemcům to vytisknu.
 • Sbor hledá nového správce sborových internetových stránek. Kdybyste věděli o vhodném správci, oznamte staršovstvo.
 • Pobožnosti na dovolené budou o biblických osobnostech. Už si můžete vybírat dvojice a vám k tomu dám biblické texty a nějakou pomůcku.
 • V úterý, 30. 6. navštíví náš sbor delegaci od GAW, přijedou kolem 10.00, zdrží se asi 2 hodiny.
 • Dnešní sbírky jsou pro potřeby sboru.
 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248