07.04.2017 21:39

Ohlášení z 26.3.2017

Varhanní chvilka - Preludium g moll Johna Stenlyho. 
1) Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 2. dubna v 9:30 hodin v modlitebně.
2) Nově zvolené staršovstvo se ke své první schůzi sejde výjimečně ve středu 29. března v 18:30 hodin, jako první bude volit kurátora, místokurátora a předsedu staršovstva.
3) V úterý se ve 14:00 koná biblická hodina pro děti, v sobotu 1. dubna bude biblická hodina pro dospělé v 17:00 u sestry Kraftové.
4) V úterý v 17 hodin je další zkouška pěveckého sboru.
5) V úterý v se v kostele koná koncert pěveckého sboru žáků 1. 2 třídy ZŠ Jižní předměstí.
6) Jsme zváni k účasti na diakonické velikonoční bohoslužbě, která s ebude konat ve čtvrtek 12. dubna od 10 hodin v kostele Korandova sboru v Plzni.
7) Archová sbírka pro Diakonii - středisko humanitární a rozvojové pomoci ještě trvá.
8) Přispívat můžete i do archové sbírky na novou podlahu v presbyterně.

 

9) A na závěr bohoslužeb si ještě užijte možnost vložit něco svých peněz do sborové košíčkové sbírky.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248