26.12.2016 11:12

Ohlášení z 25.12.2016

  • Příští služby Boží se budou konat v nedli 1. ledna od 9:30 hodin zde v modlitebně s vysluhováním svátosti Večeře Páně.
  • Zítra, 26. prosince na svátek svatého Štěpána můžete navštívit bohoslužby v Plzni v Korandově sboru od 9:30 hodin
  • V pátek 6. ledna od 18:30 se bude v kostele konat vánoční koncert. Lidová muzika z Chrástu zahraje a zazpívá Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.
  • Dnes se koná celocírkevní sbírka na podporu bohoslovců a vikariátu, tedy na podporu budoucích kazatelů naší církve.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248