25.10.2015 13:12

Ohlášení z 25.10. 2015

kazatel – Ondřej Pellar
 
text 1. čtení – Iz, 35,1-7
text kázání – Mk 7,31-34
 
písně – 602, 215S, 446, 195, 376
doprovod – Z.Raindlová, N.Pellarová, O. Pellar, V. Pech¨
 
přítomno - 16
– K.Pechová¨
 
1. poděkování Ondřejovi Pellarovi za službu
 
2. poděkování hudebníkům za doprovod
 
3. v minulém týdnu se k biblickým hodinám sešla mládež ve středu, děti v pátek a dospělí v sobotu
 
4. dnes po bohoslužbě se sejdeme u kávy a čaje
 
5. jsou shromážděny věci pro pomoc uprchlíkům v Chorvatsku, T. Antonová je poveze 30.10.
Pokud by někdo chtěl ještě něco přinést, domluvíme se po bohoslužbě.
 
6. v úterý bude zkouška pěveckého sboru v 18,00
 
7. biblické hodiny pro děti a mládež vzhledem ke státnímu svátku a prázdninám odpadají
 
8. příští neděli bude čtená bohoslužba v 9,30 v kostele či modlitebně, předčitetel V. Gutová
 
9. v sobotu 7.11. se koná v Plzni - Korandově sboru Seminář pro učitele NŠ, plakát na nástěnce
Večer v 18. hod. bude zde v kostele další benefiční varhanní koncert - Jan Esterle, Marta
Neumannová, Hana Pumrová.
 
10. 8.11. po bohoslužbě v 11 hod, bude , jako součást roku Mistra Jana Husa, na závěr výstavy
beseda s Ph Dr Jiřím Stočesem - „ Z intelektuála revolucionářem“
 
11. v sobotu 14.11. zasedá Konvent Západočeského seniorátu, v Plzni v Západním sboru, za náš
sbor se zúčastní V.Gutová, R.Jirka, případně náhradníci.
 
12. program na listopad je k dispozici na nástěnce a na webu sboru
 
13. k nahlédnutí je nový Nástěnný kalendář, který je možno již zakoupit – cena 50 Kč
 
14. sbírka je určena pro sbor a připomínám zřízení archové sbírky na pomoc uprchlíkům, peníze
možno poslat i na účet.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248