25.04.2016 08:35

Ohlášení z 24.4.2016

kazatel –  Jan Krejčí
text 1. čtení - Pís 8, 1-7 

text kázání –  J 21 15-19
písně – 98, 147 S, 683, 483, 663
doprovod –  Zd. Raindlová, Vl.Pech
 
  1. poděkování br. Janu Krejčímu za službu a hudebníkům za doprovod. 
  2. v uplynulém týdnu byla setkání dětí, mládeže, setkání seniorů ve středu se nekonalo z rodinných důvodů Mira Hamariho. Ve čtvrtek bylo promítání další dokumentu z festivalu Jeden svět, tentokrát německý film o jedné škole praktikující inkluzivní vzdělávání, následovala beseda s paní ředitelkou holoubkovské ZŠ, kde inklusivní vzdělávání již probíhá. Tímto filmem skončila první série projektu "Promítej i ty", budeme pokračovat opět až na podzim a poděkování za organizci patří především Gábině Dejmkové. Od pátku do dneška probíhá setkání mládeže s promítáním filmů podle knih J.R. Tolkiena
  3. příští neděli bude čtená bohoslužba v 9,30, poslouží Václava Gutová
  4. zítra v 18,30 bude schůzka staršovstva
  5. dalším kandidátem na místo kazatele v našem sboru je Ondřej Pellar, který po více než půlroční práci ve sboru, ke které byl povolán bratrem administrátorem Hamarim, projevil přání se k našemu sboru vrátit.  Strašovstvo na své zítřejší schůzi Ondřejovu kandidaturu projedná.
  6. v následujícím týdnu budou setkání dětí a mládeže, v úterý se sejde pěvecký sbor v kostele v 17,30, doporučuji teplé oblečení. V úterý proběhne od 17 do 19 hodni schůzka zájemců o pěstounskou péči organizovaná Diakonií Západ, službou Adite.Ve čtvrtek zahájíme hudení festival Jaro v Evangelickém kostele prvním koncertem - Dostaveníčko s madame Pompadour - francouzská barokní hudba a tanec v podání flétnistky Julie Brané, cembalistky Edity Keglerové a tanečního souboru Hartig.V pátek bude zkouška T.E.S.C.O.
  7. 30.4. v sobotu je  třeba uspořádat brigádu na vyklizení sklepa, domluveno na 9,30
  8. Radovan Jirka mne požádal, abych připomněla jeho pozvání na oslavu jeho narozenin na příští neděli 1.května. Po bohoslužbách až do odpoledne se společným obědem.
  9. dnešní sbírka je 2. sbírkou pro potřeby Diakonie Západ, která je ve finanční tísni a každá  stokoruna pomůže.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248