25.01.2016 21:33

Ohlášení z 24.1.2016

kazatel – čtená bohoslužba, Václava Gutov
 
text 1. čtení – Ž 51. 5-31
text kázání – Lk 18, 9-14
 
písně – 379, S 148, 42, 384, 253
doprovod – L.Kraftová, M.Neumannová. D Neumannová
 
přítomno - 17
 
1. poděkování všem hudebníkům
 
2. v uplynulém týdnu bylo setkání dětí, mládeže, pěveckého sboru, ve středu bylo divadlo pro děti
Jitule a Dádule a náš sbor hostil zasedání DR Diakonie. Ve čtrvrtek proběhlo ekumenické setkání na
katolické faře.
Včera bylo promítání filmu z festivalu Jeden sěvt – Přestupní stanice.
 
3. v nastávajícím týdnu budou setkání dětí, mládeže v obvyklém čase, pěvecký sbor se sejde v úterý
v 17,30 a setkání seniorů nad Biblí bude ve středu ve 14,30
 
4. v sobotu 30.1 v 17,00 se sejdeme v Holoubkově na biblické hodině pro dospělé, ale i děti či
mládež pod vedením Leonarda Tecy
 
5. příští bohoslužby budou v neděli 31.1. v 9,30, poslouží nám bratr farář Leonardo Teca
 
6. dnešní sbírka je pro potřeby sboru. Na záplavami postiženou rodinu ve Velké Británii bylo
celkem vybráno a bude posláno 20 728 Kč

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248