27.11.2015 08:13

Ohlášení z 22.11. 2015

kazatel – Leonardo Teca

text 1. čtení – Mt 5, 1-12

text kázání –  Mt 5, 4

písně – 443, 688, 258, 176, 489
doprovod –   V.Pech, R.Jirka, M.Neumannová

přítomno - 30
NŠ – V.Pech – nácvik vánoční hry

1. poděkování bratru faráři Leonardu Tecovi

2. poděkování hudebníkům za doprovod

3. v minulém týdnu se konaly biblické hodiny pro mládež a děti, setkání seniorů nad Biblí a zkouška pěveckého sboru
Včera v Praze proběho zasedání synodu, v němž byla slavnostně uvedena do funkce nová synodní rada
Včera zde v modlitebně byl zahájem projekt Promítej i ty… velmi zajímavým dokumentem z festivalu Jeden svět – „chicagogirl“ o revoluci v Sýrii, další pokračování bude v novém roce od ledna 2016.

4. dnes po bohoslužbě bude tradiční posezení u kávy a čaje

5. v úterý bude zkouška pěveckého sboru v 18,00

6.  biblické hodiny pro děti a mládež  tento týden budou v obvyklém čase – středa – mládež 18,30, pátek děti 15,00

7. příští neděli, 1. adventní, bude slavnostní  bohoslužba s vysluhováním večeře Páně v 9,30 v modlitebně, přijede a kázat bude bratr Joel Ruml, vystoupí také pěvecký sbor.

8. příští biblická hodina bude 28.11. a bude ne u Gutů, ale u Krejčů v Oseku od 17,00 hod. Budeme pokračovat ve čtení ze 7. kapitoly Matoušova evangelia – Výrok o dvou cestách

9. na advent jsou již naplánovány dva koncerty, 6.12 v 16,00 vystoupí pěvecký soubor Cantate a 13.12. v 15,30 bude tradiční „Rybovka“

10. nový Nástěnný kalendář je možno již zakoupit – cena 50 Kč
      a Diakonie nabízí stolní kalendář za 100 Kč, možno si jej prohlédnout a eventuelně objednat.

11. sbírka je určena pro potřeby sboru a je založena nová archová sbírka na pomoc uprchlíkům, peníze možno poslat i na účet.
 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248