30.10.2018 00:31

OHLÁŠENÍ z 21. října 2018

1) Dnes od 11 hodin se bude v presbyterně konat vernisáž výstavy obrazů malířky Radky Johany Ježové s názvem Tichem-světlem-chvěním.

2) Dnes od 18 hodin se zde v kostele koná koncert pro varhany a trubku ke 100 výročí vzniku Československé republiky.

3) Příští bohoslužby se konají za týden v neděli 28. října od 9:30 hodin zde v kostele.

4) Staršovstvo po dohodě s rodiči usneslo, že konfirmace se bude konat v neděli 4. listopadu při dopoledních bohoslužbách - výjimečně od 10:30 - s vysluhováním svátosti Večeře Páně.

5) O týden později - 11. listopadu - se od 9:30 hodin bude konat rodinná neděle.

6) Ve středu 24. října se od 16 hodin koná v našem sboru od 18 hodin jednání Dozorčí rady střediska Diakonie Západní Čechy.

7) V sobotu 10. listopadu se od 9:30 bude ve sboru v Teplé konat jednání konventu Západočeského seniorátu ČCE.

8) Můžete objednávat nástěnný kalendář ČCE pro rok 2019. Ukázkový výtisk je v presbyterna na stoel a je tam také objednávkový list.

9) Mezi nemnohé povinnosti člena ČCE patří také přispívat na provoz sboru a celé církve. Jde o tzv. salár. Jeho výše není stanovena, synod doporučuje 2-5 % z příjmu. Zatím jde o dobrovolný přípsěvek, kterým také vyjadřujeme starost o svoji církev. Kdo nevíte, kolik nebo zda jste již něco zaplatili, obraťte se na sestru pokladní, ona vám řekne.

10) A na to navazuje další dobrovolný příspěvek a tím je nedělní sbírka.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248