23.06.2015 15:28

Ohlášení z 21.6.2015

Co bylo
 • V neděli se EPES zúčastnil seniorátního setkání pěveckých sborů, konaného ve Třech Sekyrách. Bylo méně zpěváků, ale věřím, že to dobře dopadlo. Zeptáme se u čaje a kafé účastníků.
 • Děkuji bratru Honzovi Krejčímu za doprovod, a také Martě, Radkovi a Vláďovi za doprovod při zpěvu písně ze Svítá.
 • Po bohoslužbách jsme pozvaní na čaj a kafé.
Co bude
 • V pondělí v 18.30 bude schůze staršovstva.
 • V úterý, v 16.30 bude zahájená výstava „Po stopách Mistra Jana Husa“.
 • Ve čtvrtek jsme s dětmi uzavřeli biblickou hodinu, upozorňuji tedy, že biblické hodiny ve čtvrtek už nebudou.
 • Ve středu bude kulatý stůl diakonie v 18.00 v Plzni v Západním sboru.
 • V neděli jsme zvaní na bohoslužby v 9.30
 • Po bohoslužbách bude 28. 6. 2015 mimořádné sborové shromáždění s návrhem o vyslovení důvěry staršovstvu.
 • Voldušské jiskry budou tradičně 5. 7. ve Volduchách. Pozvánka je na nástěnce.
 • 6. 7. V 15.00 bude ekumenická bohoslužba u příležitosti výročí připomenutí upálení Mistra Jana Husa.
 • Slavnostní konfirmační bohoslužby se uskuteční 23. 8. 2015.
 • Dnešní sbírky jsou pro potřeby sboru.
 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248