21.02.2016 23:26

Ohlášení z 21.2.2016

Ohlášky 21.2.2016
kazatel – Miroslav Hamari
text 1. čtení –Mt  4, 1-11

text kázání –  Lk 22, 7-20
písně – 320, S 193, 461, 312, 489
přítomno - 14
doprovod – L.Kraftová, M.Neumannová, D.Neumannová
 
1. poděkování Miro Hamarimu za bohoslužbu
2. poděkování všem hudebníkům
3. v uplynulém týdnu byla setkání dětí a mládeže, setkání pěveckého sboru, v pátek proběhla první zkouška T.E.S.C.O. na nové divadelí představení 
4. v nastávajícím týdnu nebudou vzhledem k prázdninám setkání dětí a mládeže, pěvecký sbor se sejde v úterý v 17,30, senioři se nad Biblí sejdou s br. Hamarim ve středu 24.2. ve 14,30, ve čtvrtek v 16,30 bude ekumenická schůzka ke SDM, T.E.S.C.O se sejde opět v pátek v 19,00
5. příští bohoslužby budou v neděli 28.2. - 3. postní - v 9,30,  poslouží bratr Ondřej Pellar
6. ozval se první možný zájemce o místo kazatele u nás, vikář Martin Sabo. Přislíbil vedení bohoslužby 10.4.16
7. staršovstvo rohodlo o tom, že spustíme program zakoupení bytu, zatím Radek Jirka vytipoval byt v Plzni na Slovanech 2+1 a začne jménem sboru jednat.
8. Noc kostelů se blíží..... Přemýšlejme všichni o programu, o tom co bychom mohli nabídnout, co se osvědčilo, co vymyslíme nového...zatím se chystá divadlo - loutkové - Vláďa Pech a T.E.S.C.O., varhanní koncert.
9. ekumenické setkání ke Světovému Dni Modliteb - sejdeme se ve čtvrtek 3.3. , tento rok připravila pořad ke SDM Kuba.
10. 12.3. 16 se v Korandově sboru uskuteční presbyterní konference s tématem "Evangelická identita", zváni jsou všichni, ne jenom presbyteři.
11. dnešní sbírka je pro potřeby sboru. Na záplavami postiženou rodinu ve Velké Británii bylo celkem vybráno a bude posláno 22 528 Kč, je už vybrána konkrétní osoba.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248