20.09.2015 13:20

Ohlášení z 20.9.2015

čtená bohoslužba, sestra Jarmila Pittnerová
 
text 1. čtení – Ž 103
text kázání –  Mt 6, 10
 
písně – 98, 214, 406, 367, 163
doprovod – Zdeňka Raindlová
přítomno –  17
 
NŠ Katka Pechová – Narození Izáka
 
1. poděkování Jarmile Pittnerové za službu
 
2. poděkování Zdeňce Raindlové za doprovod
    Ve varhanní chvilce po kázání zaznělo Capriccio od Valentina Dretzela
 
3. ve čtvrtek 17.9. se sešli zástupci sborů a Střediska Diakonie u kulatého stolu, hosty byli ředitel Diakonie bratr Petr Haška a kaplan Diakonie bratr Štěpán Brodský.      Diskutovalo se o místě kaplana pro Diakonii Západ.
 
4. dnes po bohoslužbě se sejdeme u kávy a čaje a domluvíme termín na podzimní brigádu a Ondřej Pellar  požádal o pokusu domluvení biblické hodiny pro děti.
 
5. zítra v 18,30 bude schůzka staršovstva.
 
6. ve středu v     hodin bude první schůzka mládeže.
 
7. v úterý ještě nebude zkouška pěveckého sboru.
 
8. příští neděli bude bohoslužba v 9,30 v kostele a poslouží bratr farář Tomáš Živný z Plzně.
    Odpoledne v 15 hodin jsme zváni Leonardem na jeho slavnostní instalaci ve sboru v Kladně.
 
9. 4.10. v 18,00 bude první benefiční varhanní koncert, hrát bude varhaník Jan Doležel.
    
10. od 2. do 4. 10. se v Litoměřicích koná Sjezd evangelické mládeže, z našeho sboru se mládež zúčastní v doprovodu Petra Neumanna.
 
11. 10.10. dopoledne v 10 hod ve sboru v Karlových Varech pořádá Poradní odbor pro křesťanskou službu seniorátní den Diakonie s tématem Diakonát – přežitý nebo   nenarozený, přednášet bude Jan David, emeritní ředitel střediska v Myslibořicích.
 
12. sbírka je určena pro křesťanskou službu.
 
 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248