21.12.2015 16:51

Ohlášení z 20.12. 2015

4. adventní neděle
 
kazatel – P.Neumann předčítá kázání O.Pellara
text 1. čtení – Ř 13, 8-14
text kázání – J 1, 6-12
 
písně – 339,239,338,181 (vše Svítá)
doprovod – M + D + A Neumannovy, E + N Pellarovy, E. Mrázková, Radek Jirka, Vláďa Pech
 
přítomno – cca 60
Vánoční hra Vládi Pecha „ Tetička z Ameriky“ , hraje soubor DMS
 
1. poděkování P.Neumannovi, O Pellarovi a hlavně režisérovi V. Pechovi a jeho asistentce
K.Pechové,
 
2. poděkování všem hercům a herečkám
 
3. v minulém týdnu se konaly biblické hodiny pro mládež a děti a v neděli 13.12 byl 2. adv. koncert,
zpíval sbor ZUŠ Armonia – vánoční písně a Vánoční pěvecký sbor a orcheste – Jakub Jan Ryba,
česká mše vánoční Hej Mistře
 
4. včera skauti přivezli Betlémské světlo, rozdávat se bude v kostele na Štěrdý den od 9 do 11 hod.
 
5. zítra, 21.12. bude v 18,30 schůzka staršovstva
 
6. bohoslužby na Štědrý den budou od 16,00, kázat bude O.Pellar
 
7. na Boží hod budou slavnostní bohoslužby s vysluhováním VP, kázat bude bratr senior Hamari,
zazpívá EpeS.
 
8. příští neděli, 27.12. bude bohoslužba od 9,30, posluží čteným kázáním s. Jarmila Pittnerová
 
9. Diakonie Západ hledá dobrovolníky pro pomoc v pěstounských rodinách „hodinové manžele“
 
10. jsou k dispozici EK a NKD za 90 Kč
a Diakonie nabízí stolní kalendář za 100 Kč, možno si jej prohlédnout a eventuelně objednat.
 
11. sbírka je určena na náklady spojené s vánoční slavností a příspěvek DMS.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248