02.09.2018 12:02

OHLÁŠENÍ z 2. září 2018

1) Dnešní bohoslužba je spojena s vysluhováním svátosti Večeře Páně. Ke společnému stolu jsou zváni bez rozdílu církevní příslušnosti všichni, kdo touží po odpuštění a smíření s Bohem i lidmi a kdo vyznávají Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele a Vykupitele.

2) Za týden v neděli 9. září se sejdeme v 9:30 zde v kostele k rodinné bohoslužbě.

3) 9. září se v 15 hodin koná zde v kostele shromáždění při kterém chceme poděkovat za život bratra Adolfa Irmanna, presbytera a dlouholetého člena rokycanského evangelického sboru.

4) Dnes od 17 hodin se v kostele Západního sboru v Plzni konají hudební nešpory při kterých zahraje skupina Oboroh.

5) Ve dnech 27.-30. září se v Pardubicích konají oficiální oslavy ke 100. výročí založení Českobratrské církve evangelické. Současně tam bude probíhat i Sjezd (nejen) evangelické mládeže. Staršovstvo zvažovalo možnost společné sborové návštěvy těchto oslav. Kdo byste měli zájem se do Pardubic vypravit, přihlaste se u mě.

 

6) Dnes se připojíme k synodem vyhlášené celocírkevní sbírce pro Evangelickou akademii. Pamatujme přitom na to, že do sbírky nedáváme ze svého nedostatku, ale nadbytku.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248