05.10.2016 12:03

Ohlášení z 2.10.2016

předčitatel: P .Neumann

text 1. čtení: Žd 10, 1-17

text kázání: 1S, 15,22

písně:  176, 473, 507, 195, 489

přítomno: 26

doprovod: L.Kraftová

 • poděkování za čtenou bohslužbu a doprovod
 • náš kazatel, Ondřej Pellar je po autonehodě v pracovní neschopnosti, která bude trvat asi 6 týdnů. Dnešní ohlašovaná instalace se odkládá, zatím není stanoven nový termín. Z tohoto důvodu se také  nekonala pravidelná setkání v minulém týdnu a nebudou se konat do jeho uzdravení s výjimkou biblické hodiny pro děti, která je zatím v úterý ve 13,30 a ujal se jí bratr Miro Hamari.
 • v uplynulém týdnu byla zkouška pěveckého sboru, zkouška T.E.S.C.O. Pěvecký sbor spolu s radnickým sborem, Martou Neumannovou, Andělou Neumannovou a Lubošem Malým vystoupil minulou neděli na Svatováclavské slavnosti v Radnicích
 • následující týden - zítra, v pondělí se sejde schůzka staršovstva v 18,30, v úterý  bude zkouška pěveckého sboru v 17,00
 • v neděli 9.10. bude slavnostní bohoslužba Díkyčinění s vysluhováním večeře Páně,  kázáním a vysluhováním poslouží bratr František Pavlis. Truvérskou mši Petra Ebena provede Pěvecký sbor, Marta a Anděla Neumannovy a Luboš Malý
 • ve středu 5. října měl zasedat v našem sboru dopoledne manažerský tým Diakonie Západ, domluvím se, zda tomu tak bude.
 • témata pro nedělní školu do konce roku 2016 připravil Ondřej Pellar s Katkou Pechovou, jsou k dispozici a učitelé NŠ se moho přihlásit k jednotlivým tématům.
 • na nástěnce je pozvání na kurz učitelů NŠ, který se koná v sobotu 5.11. v Brně
 • program na říjen je na nástěnce 
 • v presbyterně je nový nástěnný kalendář ČCE na rok 2017, můžete si prohlédnout a objednat. Dále jsou tam nabídky dalších tiskovin                                                                                                                                                                
 • dnešní sbírka je pro potřeby sboru

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248