22.07.2015 11:18

Ohlášení z 19.7.2015

Co bylo:
  • v posledním týdnu se neodehrálo ve sboru nic podstatného.
  • Na dnešek nemáme doprovod, děkuji vám všem, že zvládáme zpěv a-kapely.
Co bude:
  • V úterý v 17.00 bude příprava konfirmační slavnosti.
  • V neděli budou bohoslužby v 9.30. Povede je sestra kurátorka Vendula.
  • V tu neděli já povedu dopoledne bohoslužby na Kladně a večer, od 19.00 povedu bohoslužby v Praze u Martina ve zdi.
  • Sbor hledá nového správce sborových internetových stránek. Kdybyste věděli o vhodném správci, oznamte staršovstvo.
  • Pobožnosti na dovolené budou o vztazích biblických osobností. Už si můžete vybírat dvojice a já vám k tomu dám biblické texty a nějakou pomůcku.
  • Sborová dovolená začne 1. 8. a skončí 8. 8. A jako loni i letos budeme ve Strmilově.
  • Dnešní sbírky jsou pro potřeby sboru.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248