20.06.2016 18:51

Ohlášení z 19.6.2016

kazatel – Miroslav Hamari

text 1. čtení - Gn1, 26-31


text kázání – Gn1 31

písně – 680, 178, 604, 546, 702

přítomno - 33

Ohlášky 19.6. 2016
kazatel –  Miroslav Hamari
text 1. čtení - Gn1, 26-31

text kázání – Gn1 31
písně – 680, 178, 604, 546, 702
přítomno - 33
doprovod –  L.Kraftová
1. poděkování kazateli a hudebníkům za doprovod. 
2. v uplynulém týdnu se nekonaly z organizačních důvodů žádné pravidelné akce. Včera dopoledne jsem se zúčastnila jednání seniorátní JJ, kde jsme žádali o příspěvek na spoluúčast dotace na opravu jižní fasády, žádali jsme 30 tis. a dostali jsme je. Odpoledne a večer jsme potom společně strávili v Holoubkově na zahradě a na rybníce, odvážlivci i v rybníce.
3. následující týden - v úterý v 17,00 bude zkouška pěveckého sboru, v 18,30 potom schůzka staršovstva. V pátek bude biblická hodina pro děti.
4. příští neděli bude bohoslužba v 9,30 v kostele, čtená - V.Gutová
5. Sbor dostal od Synodní rady povolení k volbě kazatele, volební sborové shromáždění, při které budeme volit Ondřeje Pellara, bude 3.7. v 9,30 a povede ho brar seniorátní kurátot Josef Beneš, který také poslouží kázáním.
6. Jana Sovadinová připravila seznam nutných úklidových činností, protože máme problém se sejít ke společné brigádě, rozdělíme si práce... Je k dispozici v presbyterně .
7. v úterý 5.7. odpoledne jsme zváni Neumannovými na Voldušské Jiskry
8. dnešní sbírka je pro potřeby sboru.
  • poděkování kazateli a hudebníkům za doprovod.
  • v uplynulém týdnu se nekonaly z organizačních důvodů žádné pravidelné akce. Včera dopoledne jsem se zúčastnila jednání seniorátní JJ, kde jsme žádali o příspěvek na spoluúčast dotace na opravu jižní fasády, žádali jsme 30 tis. a dostali jsme je. Odpoledne a večer jsme potom společně strávili v Holoubkově na zahradě a na rybníce, odvážlivci i v rybníce.
  • následující týden - v úterý v 17,00 bude zkouška pěveckého sboru, v 18,30 potom schůzka staršovstva. V pátek bude biblická hodina pro děti.
  • příští neděli bude bohoslužba v 9,30 v kostele, čtená - V. Gutová
  • Sbor dostal od Synodní rady povolení k volbě kazatele, volební sborové shromáždění, při které budeme volit Ondřeje Pellara, bude 3.7. v 9,30 a povede ho brar seniorátní kurátot Josef Beneš, který také poslouží kázáním.
  • Jana Sovadinová připravila seznam nutných úklidových činností, protože máme problém se sejít ke společné brigádě, rozdělíme si práce... Je k dispozici v presbyterně.
  • v úterý 5.7. odpoledne jsme zváni Neumannovými na Voldušské Jiskry 8. dnešní sbírka je pro potřeby sboru.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248