07.04.2017 21:38

Ohlášení z 19.3.2017

1) Dnes v závěrou bohoslužby proběhne Výroční sborové shromáždění. Uslyšíme zprávy - kurátorky, kazatele, hospodáře, revizorů účetnictví, o nedělní škole, o pěveckém sboru a k dispozici je i zpráva ředitelky Diakonie západní Čechy. Budeme také volit nové staršovstvo - 6 řádných členů a 2 náhradníky - na šestileté období, kdy povedou náš sbor.
2) Dnes od 13:30 bude beseda s bratrem farářem Janem Satkem z přeštického sboru o modlitbě a modlitebním životě.
3) Já ho budu zastupovat od 14 hodin na bohoslužbách v Klatovech.
4) Příší bohoslužba se koná za týden v neděli 26. dubna v 9:30 zde v modlitebně. Upozorňuji, že v noci ze soboty na neděli se mění zimní čas na letní
5) Příští týden se konají biblické hodiny pro děti v úterý ve 14 hodin a pro seniory ve středu ve 14:30 hodin.
6) V úterý se v 17 hodin sejde k dalšímu nacvičování pěvecký sbor.
7) Ve středu v 17:30 můžete přijít na dětské divadlo v podání souboru Jitule a Dadule.
8) V úterý 28. března bude mít v našem kostele v 17 hodin vystoupení pěvecký sbor ze ZŠ Jižní předměstí vedený paní učitelkou Štochlovou.
9) V sobotu 1. dubna se sejdeme k biblické hodině pro střední generaci v 18 hodin u sestry Kraftové.
10) Pokračují archové sbírky:
První je pro Diakonii Středisko humanitární a rozvojové pomoci
Druhá je na novou podlahu v presbyterně.

 

11) Do košíčkové sbírky dávejte přednostně a až co vám v peněžence zbyde, můžete dát na některou archovou sbírku.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248