19.02.2017 16:03

Ohlášení z 19.2.2017

  • Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 26. února v 9:30 zde v modlitebně.
  • V úterý se ve 14 hodin koná biblická hodina pro děti a v 17 hodin zkouška pěveckého sboru.
  • Staršovstvo rozhodlo, že v neděli 19. března 2017 se bude konat v závěru dopoledních bohoslužeb Výroční sborové shromáždění jak to ukládá Církevní zřízení. Kromě povinných zpráv, které při něm zazní budeme také volit nové staršovstvo na dalších 6 let, po které pak povede náš sbor. Staršovstvo vyzývá všechny členy sboru aby se zamýšleli nad tím, koho do nového staršovstva zvolit, případně aby se také zamýšleli nad svojí možnou kandidaturou na řádného člena či náhradníka staršovstva.
  • Pozvání ze Západního sboru - ve středu 22. února v 17 hodin bude bratr farář Luděk Korpa vyprávět O setkání s křesťanstvím současné Koreje.
  • Příští sobotu od 13:30 se můžete zúčastnit vycházky na rokycanskou stráň, při které bude mít výklad bratr Petr Kraft. Sraz je na skautské louce, kde pak bude pokračovat i další program.
  • Připomínám probíhající archovou sbírku, která má pomoci s novou podlahou v presbyterně.
  • Na konci bohoslužeb bude tradiční košíčková sbírka, která podpoří sborovou práci.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248