19.12.2016 11:11

Ohlášení z 18.12.2016

  • Chci poděkovat Vláďovi a Katce Pechovým za čas, energii, nápady i kuchařské umění, které vložili do přípravy letošní vánoční hry.
  • Poděkovat chci hercům, velkým i malým, za krásné představení, kdy jsme mohli s nimi prožívat taková zajímavá setkání.
  • Poděkovat bych chtěl také rodičům, že přizpůsobili rodinné programy potřebám nácviku divadla.
  • Chci poděkovat i všem těm, kteří připravovali dnešní shromáždění ať už jste je viděli nebo zůstali skryti.
  • Poslední adventní shromáždění se bude konat na Štědrý den v 16 hodin zde v modlitebně. A na Boží hod vánoční 25. prosince v 9:30 se bude konat slavnostní a radostná bohoslužba s vysluhováním svátosti Večeře Páně na připomenutí narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
  • Poslední vánoční akce se bude konat 6. ledna v 18.30 v kostele. Vystoupí Chrástecká lidová muzika a předvede Českou mši vánoční Jakuby Ryby. 
  • Na závěr shromáždění se tradičně koná košíčková sbírka, která půjde na náklady spojené s dnešním shromážděním.
  • Po poslední písni se ještě nezvedejte, ale zůstaňte sedět na svých místech, možná, že nám bude naděleno ještě jedno zvláštní setkání.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248