18.10.2015 20:03

Ohlášení z 18.10.2015

Ohlášky 18.10. 2015

 
kazatel – Jan Krejčí
 
text 1. čtení – Nu 14, 1-10
text kázání – L 13, 22-30
 
písně – 616, 504, 118S, 379S, 702
doprovod – M.Neumannová, D.Neumannová, R.Jirka, V.Pech
 
přítomno - 23
– K. Pechová, Izák a Rebeka
 
1. poděkování Janu Krejčímu za službu
 
2. poděkování hudebníkům za doprovod
 
3. v minulém týdnu bylo první setkání seniorů nad Biblí s bratrem Hamarim, ve středu se sešla
mládež, v sobotu jsme se někteří účastnili brigády, všem, všetně dětí patří veliký dík.
 
4. dnes po bohoslužbě se sejdeme u kávy a čaje
 
5. Kateřina Jirková nás všechny vyzývá ke sbírce pro uprchlíky, kterou Tereza Antonová poveze do
Chorvatska koncem října – při kávě domluvíme již konkrétní podrobnosti.
 
6. zítra v 18,30 je schůzka staršovstva
 
7. v úterý bude zkouška pěveckého sboru v 18,00
 
8. ve středu se sejde mládež v 18,30 a v pátek v 15,00 bude biblická hodina pro děti s Ondřejem
Pellarem
 
9. příští neděli bude bohoslužba v 9,30 v kostele či modlitebně, poslouží Ondřej Pellar
 
10. 24.10. v sobotu se sejdeme k další biblické hodině pro dospělé u Martiny Korandové
 
11. v sobotu 7.11. se koná v Plzni - Korandově sboru Seminář pro učitele NŠ, plakát na nástěnce
Večer v 18. hod. bude zde v kostele další benefiční varhanní koncert - Jan Esterle, Marta
Neumannová, Hana Pumrová.
 
12. v sobotu 14.11. se koná Konvent Západočeského seniorátu, za náš sbor se zúčastní V.Gutová,
R.Jirka, případně náhradníci.
 
13. sbírka je určena pro sbor a připomínám zřízení archové sbírky na pomoc uprchlíkům, peníze
možno poslat i na účet.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248