06.10.2017 16:21

Ohlášení z 17.9.2017

kazatel čtená bohoslužba - Václava Gutová

text 1. čtení Ex 29, 38-46

text kázání J 1, 5-18

písně  171, 239S, 651, 401S, 449

přítomno 13

doprovod  Ludmila Kraftová, Lenka Němečková

  • poděkování za doprovod 
  • náš kazatel, Ondřej Pellar slouží dnes v Libkovicích po Řípem
  • následující  neděli 24.9. bude bohoslužba v 9,30 v kostele, kázat bude Ondřej Pellar
  • v neděli 24.9. se koná ve sboru v Aši čeko-německá bohoslužba smíření
  • 1.10. v evangelickém kostele v Hranicích u Aš bude varhanní koncert - hrát bude - Jan Esterle - varhany, Dorotea Neumannová - viola, Marta neumannová hoboj a flétny.
  • dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248