19.01.2016 21:45

Ohlášení z 17.1.2016

kazatel – Petr Chamrád
 
text 1. čtení – M 6, 35 - 44
text kázání – J2, 1 - 11
 
písně – 549, 156 S, 442, 449, 397
doprovod – I.Valešová, R.Jirka
 
přítomno - 14
 
1. poděkování bratru faráři Petru Chamrádovi
 
2. poděkování všem hudebníkům
 
3. v uplynulém týdnu bylo setkání dětí, mládeže a seniorů a začal zkoušet pěvecký sbor, včera byla
přednáška a beseda s Matoušem Hrdinou o mediální problematice.
 
4. v nastávajícím týdnu budou setkání dětí, mládeže v obvyklém čase
 
5. zítra v 18,30 se sejde staršovstvo
 
6. v úterý v 17,30 bude zkouška pěveckého sboru
 
7. ve středu bude schůzka DR Střediska Diakonie Západ v 17,00 a v 17,30 divadlo pro děti
Neposlušné pohádky.
 
8. ve čtvrtek, v 18,00 bude ekumenické setkání na katolické faře v rámci Týdne modliteb za jednotu
křesťanů
 
9. v sobotu 23.1. v 18,00 bude bude další večer s promítáním dokumentů z festivalu Jeden svět –
 
10. příští bohoslužby budou čtené, já, v neděli 24.1. v modlitebně
 
11. Diakonie Západ hledá dobrovolníky pro pomoc v pěstounských rodinách „hodinové manžele“,
kdo by se chtěl takové služby ujmout, může kontaktovat staršovstvo.
 
12. jsou k dispozici EK a NKD za 90 Kč
 
13. Dnešní sbírka má stále ještě zvláštní určení – pomoc pro konkrétní postiženou rodinu
záplavami v Británii, výsledná částka bude odeslána.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248