17.10.2016 16:32

Ohlášení z 16.10.2016

kazatel:  Tomáš Živný

text 1. čtení: 1K 1,4-9

text kázání: Mt 22,34-46.

písně:  438, Sv 284, 452,177, 485 

přítomno: 20

doprovod: J. Krejčí, M. Neumannová, R. Jirka

 • poděkování kazateli a doprovodu
 • náš kazatel, Ondřej Pellar se pomalu zotavuje, začíná s procházkami
 • byla biblická hodina pro děti v úterý ve 14,00 s br. Mirem Hamarim, v úterý zkouška pěveckého sboru 
 • následující týden - v úterý bude biblická  hodina pro děti ve 14,00 a večer v 17,00 zkouška pěveckého sboru
 • ve čtvrtek bude zkouška T.E.S.C.O od 18,30 a od 19,00 v kostele koncert skupiny S.N.M.
 • v neděli 23.10. bude  bohoslužba v kostele v 9,30 vedená bratrem F. Pavlisem
 • na nástěnce je pozvání na kurz učitelů NŠ, který se koná v sobotu 5.11. v Brně
 • program na říjen je na nástěnce 
 • příští sbobotu 22.10. v 10 hodin by měla být podzimní brigáda na sborové zahradě, vzhledem ke stavbě navrhuji ji odložit, domluvíme se po bohoslužbě. Prosím také přítomné čleby staršovstva ke krátké poradě.
 • na zahradě pokračuje práce na opravě jižní fasády sborového domu, proběhl kontrolní den
 • v presbyterně je nový nástěnný kalendář ČCE na rok 2017, můžete si prohlédnout a objednat. Dále jsou tam nabídky dalších tiskovin.                                                                                                                                              
 • dnešní sbírka je na JTD JJ

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248