20.11.2015 08:14

Ohlášení z 15.11. 2015

kazatel – Miroslav Hamari
text 1. čtení – Iz 43, 1-7

text kázání – Gn 28, 10-22

písně – 631, 692, 618, 558, 176
doprovod – L.Moravetz, V.Pech, V.Krejčová, N.Pellarová, A.Pechová

přítomno - 43

1. poděkování bratru faráři M.Hamarimu

2. poděkování hudebníkům za doprovod

3. v minulém týdnu se konaly biblické hodiny pro mládež a děti a zkouška pěveckého sboru
 včera v Plzni proběhlo zasedání Konventu Zpč. Seniorátu, až přijde zápis bude k dispozici.

4. dnes je rodinná neděle, po bohoslužbě a posezení u kávy a čaje následuje společný oběd a od
13,00 se sejdeme v modlitebně s naším hostem, bratrem L.Moravetzem, bude nám povídat o novém
zpěvníku a o adventní hudbě.

5. v úterý bude zkouška pěveckého sboru v 18,00

6. biblické hodiny pro děti a mládež tento týden budou v obvyklém čase – středa – mládež 18,30,
pátek děti 15,00, senioři se sejdou nad Biblí ve středu 14,30

7. příští neděli bude bohoslužba v 9,30 v modlitebně, přijede a kázat bude náš bývalý farář
Leonardo Teca

8. v sobotu, 21.11. v 18,00 začínáme s projektem Promítej i ty – promítání dokumentárních filmů z
festivalu Jeden svět. Distribuci zajišťuje Člověk v tísni. Budeme promítat film o začátcích revoluce
a tím bohužel i občanské války v Sýrii – Chicagogirl.

9. příští biblická hodina bude 28.11. a bude u Gutů

10. nový Nástěnný kalendář je možno již zakoupit – cena 50 Kč
 a Diakonie nabízí stolní kalendář za 100 Kč, možno si jej prohlédnout a eventuelně objednat.

11. sbírka je určena JTD a je založena nová archová sbírka na pomoc uprchlíkům, peníze možno
poslat i na účet.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248