19.01.2017 11:53

Ohlášení z 15.1.2017

  • Dnes po společném obědě ve 13:30 vás zvu na besedu s Romanem Hajšmanem, ředitelem společnosti Možnosti tu jsou. Jedná se o dceřinou společnost Diakonie Západ a ta se zabývá zaměstnáváním lidí s postižením.
  • Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 22. ledna od 9:30 zde v modlitebně.
  • Biblické hodiny pro děti a mládež už opět probíhají, pro dospělé se bude konat v sobotu 4. února v 17 hodin ve farním bytě. Na biblických hodinách pro seniory bychom se mohli domluvit po bohoslužbách
  • Ve čtvrtek 19. ledna se v 18 hodin koná na katolické faře ekumenické modlitební setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů pořádaného římsko-katolickou církví.
  • V neděli 22. ledna ve 14 hodin se v Plzni ve Velké synagoze koná Vzpomínkové shromáždění u příležitosti výročí lednových transportů židů do koncentračních táborů.
  • Staršovstvo i br. jáhen osobně vás zveme v neděli 29. ledna od 15 hodin na dvojí instalaci jáhna Ondřeje Pellara - za kazatele rokycanského evangelického sboru a současně za kazatele střediska Diakonie - Západní Čechy.
  • Kdo máte nějaké fotky či jiné dokumenty ze sborových akcí z posledních let a nebo i ze vzdálenější historie, poskytněte je ke zkopírování pro sborový archiv.
  • Zprávy ze staršovstva: Staršovstvo se zabývalo nutností opravy fasády kostela směrem k nádraží; otázkou rekultivace farní zahrady, kterou bychom chtěli podniknout společně s nízkoprahovým klubem Diakone; hovořili jsme také o nově pořádaných modlitebních večerech v našem sboru.
  • Sbírka na konci bohoslužeb čeká jenom na vás.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248