20.11.2017 15:00

Ohlášení z 14.8. - 8.10.2017

Ohlášení z 13. SRPNA 2017
ČTENÍ:  Římanům 5,6-17
KÁZÁNÍ: Žalm 51,9-14
KAZATEL: O. Pellar
DOPROVOD: M. Neumannová, O. Pellar
PÍSNĚ:  S45, 602, 635, S349, 685
ÚČAST: 18
 
OHLÁŠENÍ:
1) Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 20. srpna v 9:30 zde v kostele.
2) Bratr jáhen je od soboty 19. srpna do soboty 26. srpna v Chotěboři na rodinné rekreaci spojené s divadelním workshopem na biblická témata.
3) Je dokončena nová podlaha v presbyterně, ale je ještě potřeba douklidit presbyternu a vrátit tam nábytek.
4) Pokračují práce na opravách místností ve druhém patře fary, aby se mohli pronajímat.
5) Sbírka po skončení dnešních bohoslužeb bude přidána do sborové poklady.
 
 
Ohlášení z 27. SRPNA 2017
ČTENÍ:  Lukášovo evangelium 15,11-19
KÁZÁNÍ: Žalm 131,1-3
KAZATEL: O. Pellar
DOPROVOD: L. Kraftová, O. Pellar
PÍSNĚ:  384, S148, 609, 635, 203
ÚČAST: 13
 
OHLÁŠENÍ:
1) Příští služby Boží s vysluhováním svátosti večeře Páně se budou konat za týden v neděli 3. září v 9:30 hodin zde v hostele. Zahájíme přitom další rok sborového života.
2) Další neděli 10. září se bude konat rodinná nedělě.
3) V pondělí 4. září se v 18:30 sejde k další poradě staršovstvo sboru.
4) Ve čtvrtek 15. září se můžete od 14 hodin zúčastnit tradiční akce v domově Radost v Merklíně - Radostné štrůdlování. Stačí upéct sladký nebo slaný štrůdl, přihlásit se do soutěže do 4. září a dorazit do merklína. A nebo se jen tak procházet a ochutnávat.
5) Sbírka na konci bohoslužeb je k určena na podporu sborové práce.
 
 
Ohlášení z 3. ZÁŘÍ 2017
ČTENÍ:  Izajáš 40,12-24
KÁZÁNÍ: Markovo evangelium 4,35-41
KAZATEL: O. Pellar
DOPROVOD: M. Neumannová
PÍSNĚ:  198, S215, 4081-4, 667, 486
ÚČAST: 19
 
OHLÁŠENÍ:
1) Dnes slavíme svatou Večeři Páně. K hostině jsou zváni bez rozdílu církevní příslušnosti všichni, kdo ve svém srdci touží po odpuštění, smíření a nalezení nového vztahu k Bohu i lidem skrze oběť Pána Ježíše Krista.
2) Příští bohoslužba v neděli 10. září bude rodinná, spojená se společným obědem a výletem na hořovický zámek.
3) Staršovstvo se k první poprázdninové poradě sejde v pondělí 4. září v 18:30.
4) Příští neděli se v Ratiboři koná slavnostní shromáždění k výročí 550 let evropské reformace. Program najdete na nástěnce na chodbě.
5) Pozvání na seniorátní setkání na hoře Bzí, které se bude konat v neděli 17.9. v 11.00 hodin na hoře Bzí. Autobus odjíždí z Plzně, parkoviště Peklo v 9.30 hodin. Hostem bude bratr Mgr. Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE, se kterým se setkáme již v sobotu 16.9. v 19.00 hodin v Korandově sboru k přednášce a diskusi na téma Co diakonie ČCE ctí a neopouští.
6) Během léta byla v presbyterně položena nová podlaha a byly dokončeny opravy ve druhém patře farní budovy.
7) Českobratrská církev evangelická vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: výkonný ředitel společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o. Jde o pozici výkonného ředitele společnosti založené za účelem vydávání naučné literatury z oblasti teologie, filozofie, historie, pedagogiky, judaistiky a světových náboženství, dále humanisticky orientované prózy a poezie české i překladové. Výkonný ředitel též odpovídá za chod knihkupectví Kalich.
8) Sbírka, která proběhne na závěr bohoslužeb bude použita tak, aby prospěla sborové práci.
 
Ohlášení z 10. ZÁŘÍ 2017
ČTENÍ:  Genesis 1,1-31
KÁZÁNÍ: Genesis 1,27
 
KAZATEL: O. Pellar
DOPROVOD: M. Neumannová, D. Neumannová, V. Pech, O. Pellar
PÍSNĚ:  S172, S9, S368, S65, S379
ÚČAST: 33
 
OHLÁŠENÍ:
1) 1) Dnes budeme po bohoslužbách pokračovat společným obědem a potom výletem na hořovický zámek.
2) Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 17. září v 9:30 hodin zde v kostele. Vedením bohoslužeb a kázáním poslouží sestra kurátorka Gutová.
3) Bratr jáhen bude příští neděli sloužit ve sboru v Libkovicích pod Řípem.
4) Zvu vás ve středu v 18 hodin k dalšímu večernímu modlitebnímu shromáždění.
5) Ve čtvrtek v 18 hodin se sejde mládež.
6) Staršovstvo se usneslo, že rodinné bohoslužby se budou konat každý měsíc, vždy druhou neděli. Společný oběd a odpolední program ale zůstává jen v lichých měsících - září, listopad, leden, březen, květen.
7) V pátek 15. září od 14 hodin nás zve Diakonie Západ do Merklína na další ročník radostného Štrůdlování. Můžete upéct štrůdl a zajet do domova Radost nabídnout svůj a ochutnat ostatních. A nebo se jet jen podívat. Informace najdete na diakonické nástěnce na chodbě.
8) V neděli 17. 9. v 11:00 se bude konat na hoře Bzí seniorátní setkání, ke kterému jsme všichni zváni. Hostem bude bratr Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE, se kterým se setkáme již v sobotu 16. 9. v 19.00 hodin v Korandově sboru k přednášce a diskusi na téma Co diakonie ČCE ctí a neopouští.
9) Dnešní sbírka, jistě nikoliv nejmenší ze všech, přijde do celocírkevního fondu křesťanské služby.
 
 
Ohlášení z 24. září 2017
 
KAZATEL: O. Pellar
ČTENÍ:  Lukášovo evangelium 6,43-49
KÁZÁNÍ: Genesis 11,1-4
 
PÍSNĚ:  673, S119, 648, 549, 685
ÚČAST: 16
DOPROVOD: H. Orcígrová, R. Jirka, O. Pellar
 
OHLÁŠENÍ:
1) Příští služby Boží se konají v neděli 1. října od 9:30 v kostele. Kázáním, vedením bohoslužeb a svátostí Večeře Páně poslouží bratr senior Miro Hamari z Korandova sboru v Plzni.
2) Br jáhen je od čtvrtka 28. září do neděle 1. října na dovolené.
3) Protože je ve čtvrtek 28. září státní svátek nebude ani konformační příprava ani mládež.
4) Dnes jsme zváni do sboru v Chrástu od 14 hodin na Dožínky. Plakátek s programem je na nástěnce na chodbě.
5) V neděli 1. října nás zve přeštiský sbor na Celošumavské setkání křesťanů, které začíná v 17 hodin v sokolovně v Přešticích. Tématem je Naslouchající (jedinečný nástroj pro osvobození, duchovní růst, budování vztahu k Bohu), hovořit bude Ludmila Hallerová.
6) Pěvecký sbor má zkoušku v pátek od 17 hodin a stále touží po nových hlasech.
7) V pondělí 2. října se v 18:30 k poradě sejde staršovstvo sboru.
8) Ve středu 4. října vás v 18 hodin zvu k dalšímu modlitebnímu setkání.
9) Ve čtvrtek 5. října se v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze v projekční místnosti od 17 hodin koná přednáška Luďka Krčmáře - Poutní místa Plzeňanů.
10) V sobotu 7. října v 19:30 vás zvu do modlitebny na koncert skupin 7 znamení a PVE a s malým překvapením.
11) Do sbírky na konci bohoslužeb můžete vkládat jak české koruny tak i eura.
 
Ohlášení z 1. října 2017

 

KAZATEL: Miro Hamari
ČTENÍ: 
KÁZÁNÍ: 
 
DOPROVOD: Jan Krejčí
PÍSNĚ:
ÚČAST:
 
OHLÁŠENÍ:
1) Děkujeme bratru seniorovi Hamarimu za dnešní službu slova a svátostí.
2) Děkujeme bratru Janovi Krejčímu za doprovod písní.
3) Br. jáhen Pellar je od čtvrtka do dnešního dne na dovolené.
4) V pondělí 2. října se v 18:30 sejde k poradě staršovstvo.
5) Ve středu 4. října vás v 18 hodin zveme k dalšímu modlitebnímu setkání.
6) Ve čtvrtek se od 15:15 koná konfirmační příprava a od 18:30 setkání mládeže.
7) Ve čtvrtek 5. října se v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze v projekční místnosti od 17 hodin koná přednáška Luďka Krčmáře - Poutní místa Plzeňanů.
8) V sobotu 7. října v 19:30 jsme zváni do modlitebny na koncert skupin 7 znamení a PVE i s malým překvapením.
9) Sbírkový košíček vzadu na stole jako vždy čeká na vaše bohaté příspěvky.
 
 
Ohlášení z 8. října 2017
KAZATEL: O. Pellar
ČTENÍ:  Matoušovo evangelium 7,24-29
KÁZÁNÍ: Genesis 11,5-9
DOPROVOD: M. Neumannová, A. Neumannová, R. Jirka, O. Pellar
PÍSNĚ:  271, 328, 291, 176, 31
ÚČAST: 40
 
 
OHLÁŠENÍ:
1) Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 15. října v 9:30 hodin v kostele, vedením bohoslužeb a kázáním poslouží sestra Jarmila Pittnerová.
2) Ve čtvrtek v 15:15 se koná konfirmační cvičení a v 18:30 schůzka mládeže.
3) V sobotu 21. října bude biblická hodina pro dospělé od 17 hodin u Gutů v Holoubkově.
4) Dnes od 14:00 hodin se v Horním Slavkově koná instalace bratra faráře Radka Matušky, který byl zvolen za správce sborů Horní Slavkov, Ostrov nad Ohří a Podbořany.
5) V sobotu 28. října se od 9:30 koná presbyterní konference V Plzni v Korandově sboru. Hostem konference bude senior pražského seniorátu Roman Mazur, téma je ,Misijně (ne)otevřený sbor a jeho kruhy‘, o misijní otevřenosti či neotevřenosti našich sborů.
6) Dnes se připojíme k celocírkevní sbírce určenou pro Fond sociální a charitativní pomoci. Z tohoto fondu Synodní rada poskytuje finance na pomoc při různých katastrofách a neštěstích především ve světě. Pak je vždy potřeba tento fond doplnit, aby byl připraven. Pamatujme, že přes tento fond můžeme i my pomoci lidem, kteří se ocitli ve velkých trápeních a neštěstích, mnohdy přišli o všechno, co měli a i drobná pomoc pro ně může být skutečnou záchranou. Buďme velkorysí, vždyť dáváme ze svého nadbytku těm, kteří mají opravdu nedostatek.

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248