18.02.2016 19:30

Ohlášení z 14.2.2016

kazatel – Ondřej Pellar
 
text 1. čtení – Gn 3, 8-19
text kázání – Mk 8, 31-33
 
písně – 178, 494, 682, S 211, 489
doprovod – J. Brož, H.Pumrová, V.Pech
 
přítomno - 24
 
1. poděkování Ondřejovi za nedělní bohoslužbu VP
 
2. poděkování všem hudebníkům
 
3. dnes po bohoslužbách zahájíme výstavu V. Pecha Historický filmový plakát, a hned potom se
sejdeme s finančním poradcem panem Pavlem Šebkem, který nám představí možnosti financování
sboru formou ukládání do investičních fondů
 
4. v uplynulém týdnu byla setkání dětí a mládeže a setkání pěveckého sboru. Pro nemoc brata
Hamariho nebylo setkání seniorů, bude za 14 dnů
 
5. v nastávajícím týdnu budou setkání dětí, mládeže, pěvecký sbor se sejde v úterý v 17,30
 
6. příští bohoslužby budou v neděli 21.2. - 2. postní - v 9,30, poslouží bratr administrátor Miro
Hamari.
 
7. ozval se první možný zájemce o místo kazatele u nás, vikář Martin Sabo. Přislíbil vedení
bohoslužby 10.4.16
 
8. staršovstvo rohodlo o tom, že spustíme program zakoupení bytu, zatím Radek Jirka vytipoval byt
v Plzni na Slovanech 2+1 a začne jménem sboru jednat.
 
9. Noc kostelů se blíží..... Přemýšlejme všichni o programu, o tom co bychom mohli nabídnout, co
se osvědčilo, co vymyslíme nového...
 
10. stále ještě máme 3 výtisky NKD a jeden EK.
 
11. dnešní sbírka jena tisk ČCE. Na záplavami postiženou rodinu ve Velké Británii bylo celkem
vybráno a bude posláno 22 528 Kč, nyní se vybírá rodina, které budou peníze předány.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248