15.09.2015 11:29

Ohlášení z 13.9.2015

Rodinná neděle – bratr jáhen Ondřej Pellar
text 1. čtení – Mk 10, 17-25
text kázání – Gn 13, 1-13
písně – Svítá 136, 368, 274, 389, 12
 
doprovod – Ondřej Pellar, Vladimír Pech, Michal Krejčí
 
 • poděkování Ondřejovi Pellarovi za službu
 • poděkování hudebníkům    
 • opravené varhany předány 7.9., první benefiční koncert bude 4.10. - varhaník Jan Doležel, další se předpokládá 7.11. - varhaník Jan Esterle
 • včera se konala biblická rodina pro dospělé u Ondřeje Pellara v Plzni
 • po bohoslužbách a  posezení u kávy a čaje bude ve 12,00 společný oběd a ve 13. hod  beseda o samofinancování sboru. Podklady pro besedu připravil Radek Jirka.
 • Program pro děti připravila mládež.
 • dnes v 16 hodin bude v kostele rozloučení s Kristýnkou Mrázkovou v rodinném kruhu. Bohoslužbu povede bratr farář Miroslav Erdinger.
 • zkouška pěveckého sboru bude v úterý, 15.9. v 18 hod
 • příští neděli, 20.9. bude bohoslužba v kostele od 9,30, čtená, poslouží sestra Jarmila Pittnerová
 • od 2. do 4. 10. se v Litoměřicích koná Sjezd evangelické mládeže, z našeho sboru se mládež zúčastní v doprovodu Petra Neumanna.
 • Vladimír Pech přečetl pozdrav konfirmandkám a sboru od sestry Dráži Duškové Havlíčkové
 • sbírka je určena pro křesťanskou službu.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248