14.12.2015 13:15

Ohlášení z 13.12. 2015

3. adventní neděle

kazatel –  Ondřej Pellar
text 1. čtení – Lk 1, 26-38

text kázání – Lk 11, 27-28

písně – 275, 239S, 636, 419, 261 1-3
doprovod –  Jan Krejčí, Marta Neumannová, Radek Jirka, Vladimír Pech, Ondřej Pellar

NŠ – V. Pech – nácvik vánoční hry
přítomno - 27

1. poděkování bratru Ondřejovi Pellarovi

2. poděkování hudebníkům za doprovod

3. v minulém týdnu se konaly biblické hodiny pro mládež a děti a v neděli první adventní koncert

4. dnes po bohoslužbě se sejdeme u kávy a čaje, budeme diskutovat o sborové dovolené
    Odpoledne od 15,30 bude 2. adventní koncert – Pěvecký sbor Armonia ZUŠ Rokycany a Vánoční komorní sbor a orchestr – Jakub Jan Ryba, Česká mše vánoční

5. biblické hodiny pro děti a mládež  tento týden budou v obvyklém čase – středa – mládež 18,30, pátek děti 15,00

6. příští neděli, 4. adventní, bude bohoslužba v 9,30 v modlitebně s Dětskou vánoční slavností, čteným kázáním poslouží Petr Neumann a hlavním bodem programu bude „Tetička z Ameriky“       – nová vánoční hra Vládi Pecha

7. Opravený adventní list 2015 je k dispozici v presbyterně a na webu sboru, na nástěnce, ve vývěsce a na webu je program na advent a Vánoce.

8. Diakonie Západ hledá dobrovolníky pro pomoc v pěstounských rodinách „hodinové manžele“

9. nový Nástěnný kalendář je možno již zakoupit – cena 50 Kč
      a Diakonie nabízí stolní kalendář za 100 Kč, možno si jej prohlédnout a eventuelně objednat.

10. prohlášení Synodní rady k situaci a uprchlické krizi je k dispozici v presbyterně a i na webu sboru

11. sbírka je určena pro potřeby sboru a je založena nová archová sbírka na pomoc uprchlíkům, peníze možno poslat i na účet.
 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248