22.07.2015 11:17

Ohlášení z 12.7.2015

Co bylo:
  • v neděli byly voldušské jiskry, v pondělí slavnost Mistra Jana Husa.
  • Za dnešní doprovod děkuji bratru Krejčímu.
Co bude:
  • V neděli budou bohoslužby v 9.30
  • Zápis z diskuse ze 17. 5. je k dispozici u mě. Zájemcům ho vytisknu.
  • Sbor hledá nového správce sborových internetových stránek. Kdybyste věděli o vhodném správci, oznamte staršovstvo.
  • Pobožnosti na dovolené budou o biblických osobnostech. Už si můžete vybírat dvojice a vám k tomu dám biblické texty a nějakou pomůcku.
  • Část červnových sbírek jde do fondu solidarity.
  • Dnešní sbírky jsou pro potřeby sboru.
  •  
 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248