13.06.2016 14:36

Ohlášení z 12.6.2016

Ohlášky 12.6. 2016
kazatel –  Ondřej Pellar
text 1. čtení - 1Kr 6, 1-7

text kázání – Mk 6, 45-52
písně – 211, 440, 464, 155, 196
přítomno - 30
doprovod –  J.Brož, H. Pumrová
1. poděkování kazateli a hudebníkům za doprovod. 
2. ve varhanní chvilce po kázání zazněly 1. a 3. věta sonáty a moll pro flétnu a varhany Diogenia Bigagliho.
3. v uplynulém týdnu byla setkání dětí, mládeže, zkouška pěveckého sboru, generální zkouška T.E.S.C.O., nu a v pátek Noc kostelů!! Proti loňsku přišlo velmi málo lidí, byly další programy v Rokycanech. Děkuji všem, kteří pomáhali, organizovali, hráli, zpívali, natáčeli a fotili, hlavně pak děkuji herečkám a herci souboru T.E.S.C.O. za skvělý divadelní zážitek.
3. příští neděli bude bohoslužba v 9,30 v kostele, kázáním poslouží bratr administrátor Miro Hamari
4. v následujícím týdnu nebude setkání dětí, setkání mládeže, ani pěveckého sboru.
5. Jana Sovadinová připravila seznam nutných úklidových činností, protože máme problém se sejít ke společné brigádě, rozdělíme si práce... Je k dispozici v presbyterně a po zapsání jednotlivých brigádníků bude na nástěnce.
6. v programu na červen ohlášené volební shromáždění budeme muset posunout na červenec, protože Synodní rada bude žádost o volbu O.Pellara projednávat až na úterní schůzi 14.6.16 Bude včas ohlášeno.
7. v sobotu 18.6. od cca 14 hod bude tradiční setkání u ohně v Holoubkově spojené s vodními hrátkami dle počasí.
8. dnešní sbírka je pro potřeby sboru, které jsou nemalé, takže nešetřete své peněženky.

 

kazate:  Ondřej Pellar
text 1. čtení: 1Kr 6, 1-7
text kázání: Mk 6, 45-52
písně: 211, 440, 464, 155, 196
přítomno: 30
doprovod:  J.Brož, H. Pumrová
 
  1. poděkování kazateli a hudebníkům za doprovod. 
  2. ve varhanní chvilce po kázání zazněly 1. a 3. věta sonáty a moll pro flétnu a varhany Diogenia Bigagliho.
  3. v uplynulém týdnu byla setkání dětí, mládeže, zkouška pěveckého sboru, generální zkouška T.E.S.C.O., nu a v pátek Noc kostelů!! Proti loňsku přišlo velmi málo lidí, byly další programy v Rokycanech. Děkuji všem, kteří pomáhali, organizovali, hráli, zpívali, natáčeli a fotili, hlavně pak děkuji herečkám a herci souboru T.E.S.C.O. za skvělý divadelní zážitek.
  4. příští neděli bude bohoslužba v 9,30 v kostele, kázáním poslouží bratr administrátor Miro Hamari
  5. v následujícím týdnu nebude setkání dětí, setkání mládeže, ani pěveckého sboru.
  6. Jana Sovadinová připravila seznam nutných úklidových činností, protože máme problém se sejít ke společné brigádě, rozdělíme si práce... Je k dispozici v presbyterně a po zapsání jednotlivých brigádníků bude na nástěnce.
  7. v programu na červen ohlášené volební shromáždění budeme muset posunout na červenec, protože Synodní rada bude žádost o volbu O.Pellara projednávat až na úterní schůzi 14.6.16 Bude včas ohlášeno.
  8. v sobotu 18.6. od cca 14 hod bude tradiční setkání u ohně v Holoubkově spojené s vodními hrátkami dle počasí.
  9. dnešní sbírka je pro potřeby sboru, které jsou nemalé, takže nešetřete své peněženky.
 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248