07.04.2017 21:38

Ohlášení z 12.3.2017

1) Za týden v neděli 19. března se konají rodinné bohoslužby, na které naváže Výroční sborové shromáždění, pak bude následovat společný oběd a po něm beseda na téma modlitba, modlitební život. Hostem bude bratr farář Jan Satke z přeštického sboru.
2) Konat Výroční sborové shromáždění do konce měsíce března ukládá všem sborům Církevní zřízení. Kromě zpráv, které při něm zazní a o kterých je možné diskutovat, budeme také volit nové staršovstvo na 6 let, po které povede náš sbor. Staršovstvo vyzývá všechny členy sboru aby se zamýšleli nad tím, koho chtějí do nového staršovstva zvolit.
3) V sobotu 18. března se v Korandově sboru v Plzni koná od 9:30 hodin presbyterní konference. Správce Personálního ondu, bratr Maňák bude o hovořit o financích v církvi.
4) Na nástěnce na chodbě visí letáček s pozvánkou na víkendový pobyt v Příchovicích u Přeštic s názvem Dny křesťanské rodiny.
5) Můžete přispívat na archovou sbírku pro Diakonii - informace jsou na chodbě na nástěnce
6) Archová sbírka na novou podlahu v presbyterně.

 

7) Místo košíčkové sbírky se dnes připojíme k čelocírkevní sbírce na podporu církevního tisku.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248