12.02.2017 17:39

Ohlášení z 12.2.2017

Předčitatel: V. Gutová

Příslužba: Jana Sovadinová

Doprovod: J. Brož, H. Pumrová

I Čtení: Kol 3, 12-17

II Čtení (základ kázání): Ž 65, 2-5

Písně: 33, 636, 441, 391, 45náš kazatel Ondřej Pellar má dovolenou

  • poděkování hudebníkům, ve chvilce hudby po kázání  zazaněla 3.věta -Andante - ze Sonatiny č.7 G.P.Telemanna
  • příští bohoslužba bude v  neděli 19.2. - O.Pellar
  • v úterý nebude biblická pro děti - prázdniny, hory, ani zkouška pěv. sboru - nemoc L. Němečkové, ve středu nebude biblická pro mládež - prázdniny
  • zprávy ze schůzky staršovstva - VSS bude společně s rodinnou nedělí 19.3.17
  • na VSS budeme volit nové staršovstvo, je tvořena kandidátka, kdo ze sboru by měl o práci ve staršovstvu zájem bude určitě vítán a může se hlásit kazateli O.P., mně nebo členům staršovstva
  • staršovstvo jednalo o brigádě na zač. dubna - vyklízení půdy fary
  • byla žádána dotace Města Rokycany na opravu jižní fasády kostela a modlitebny
  • je plánována úprava zahrady - projekt bude diskutován a realizován společně s klubem Akcent Diakonie, společně se také budeme snažit získat na projekt peníze
  • Noc kostelů - bude 9.6., sbíráme nápady a náměty
  • sbírka pro potřeby sboru + archová sbírka na podlahu v presbyterně

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248