16.12.2016 09:47

Ohlášení z 11.12.2016

ČTENÍ:  Koloským 1,15-23
KÁZÁNÍ: Genesis 1,26-31
 
KAZATEL: O. Pellar
SLUŽBA: R. Krejčová
DOPROVOD: L. Kraftová
PÍSNĚ: 259, Sv172, 684, 602, 242
 
  • Zvu vás příští týden v 9:30 sem do modlitebny na bohoslužby s vánočním divadelním představením, které má velmi přitažlivý název - Blízká setkání všeho druhu. 
  • Poslední adventní shromáždění se bude konat na Štědrý den v 16 hodin zde v modlitebně. A na Boží hod vánoční 25. prosince v 9:30 se bude konat slavnostní a radostná bohoslužba s vysluhováním svátosti Večeře Páně na připomenutí narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
  • Dnes od 15 hodin si můžete v našem kostele vyslechnout Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání souboru Armonia, Vánočního orchestru a sólistů.
  • Ve čtvrtek 15. prosince vás zvu v 10 hodin do Korandova sboru v Plzni na adventní bohoslužbu pro Diakonii Západ a Českobratrskou církev evangelickou v Západočeském seniorátu.
  • Kdo jste si vybrali některý z vystavených obrazů, můžete ho dnes u mě zaplatit a odnést si ho domů. V úterý 13. prosince se koná zahájení výstavy v Plzni na zastávce, kam se budou zbylé obrazy stěhovat.
  • Můžete si koupit příručky Na každý den a Evangelický kalendář pro rok 2017 pro sebe a nebo jako vánoční dárek pro někoho ze svého okolí.
  • Využívejme stále možnost přímluvných modliteb, které mají sílu a váhu u našeho nebeského Pána a prosme za potřebné okolo nás.
  • A na konci bohoslužeb využijme možnosti přispět do košíčku a podpořit tak sborovou práci.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248