11.10.2015 19:29

Ohlášení z 11.10.2015

Ohlášky 11.10.2015

 
kazatel – Ondřej Pellar
 
text 1. čtení – 1K, 3,1-17
text kázání – Mk 8, 1-10
 
písně – 65S, 443, 417, 144 S, 485
doprovod – Helena Orcígrová, M. Neumannová, O.Pellar, V. Pech
 
NŠ - M. Neumannová. Obětování Izáka
přítomno - 21
 
1. poděkování Ondřejovi Pellarovi za službu
 
2. poděkování hudebníkům za doprovod
 
3. v minulém týdnu se mládež účastnila sjezdu, poprvé se sešla k biblické hodině ve středu
 
4. dnes po bohoslužbě se sejdeme u kávy a čaje
 
5. dopis Synodní rady o pomoci uprchlíkům, zřízení archové sbírky na pomoc uprchlíkům
 
6. v úterý bude zkouška pěveckého sboru v 18,00
 
7. ve středu ve 14,30 bude setkání seniorů nad Biblí, s bratrem Hamarim
v 18,30 hodin bude biblická hodina mládeže s Ondřejem Pellarem
 
8. v pátek v 15,00 bude biblická hodina pro děti s Ondřejem Pellarem
 
9. příští neděli bude bohoslužba v 9,30 v kostele, poslouží bratr JanKrejčí
 
10. příští sobotu 17.10. bude brigáda na zahradě a v archivu, všichni kdo mají zdravé končetiny jsou
moc zváni. Pokud bude hezké počasí, můžeme po brigádě společně něco opéct na ohni či grilu.
Současně probíhá v Kynšperku nad Ohří presbyterní konference s tématem Mistr Jan Hus.
 
11. 24.10. v sobotu se sejdeme k další biblické hodině pro dospělé u Martiny Korandové
 
12. v sobotu 7.11. se koná v Plzni - Korandově sboru Seminář pro učitele NŠ, plakát na nástěnce
Večer v 18. hod. bude zde v kostele další benefiční varhanní koncert - Jan Esterle, Marta
Neumannová, Hana Pumrová.
 
13. sbírka v neděli Díkůvzdání je určena pro sociální a charitativní pomoc.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248