21.07.2016 12:53

Ohlášení z 10.7.2016

předčitatel: Renata Krejčová

text 1. čtení: Iz 54, 7 - 10

text kázání:  2K 4, 16 -13

písně: 607, 638, 399, 635,417

přítomno: 16

doprovod:  Z.Raindlová

  • poděkování  za čtenou bohoslužbu
  • poděkování za doprovod, ve varhanní chvilce po kázání zazněla skladba Voluntary č.2 od Johna Alcoca ml. (18. století)
  • minulou neděli byl při sborovém shromáždění zvolen Ondřej Pellar za jáhna FS ČCE v Rokycanech na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.
  • v uplynulém týdnu jsme se sešli na Voldušských jiskrách a 6.7. na slavnostní ekumenické bohoslužbě ve výročí upálení Mistra Jana Husa.
  • následující týden - v pátek či sobotu odjede část sboru na společnou dovolenou do Starého Sedliště
  • příští neděli, 17.7. bude bohoslužba v kostele od 9,30. Čteným kázáním poslouží sestra Jarmila Pittnerová
  • Jsou připravena témata na odpolední pobožnosti na dovolené, po bohoslužbě si mohou jednotliví účastníci vybrat v presbyterně, rovněž bylo zasláno mailem.
  • 18.7. začnou práce na úpravě podlah ve farářském bytě, počítejme potom s případnými úklidovými pracemi formou brigády.
  • dnešní sbírka je pro potřeby sboru, ve sborové pokladně je stále dost místa!
  •  

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248