10.01.2016 09:30

Ohlášení z 10.1.2016

kazatel –  Ondřej Pellar

text 1. čtení – Gn 37, 5-24
text kázání –  Gn 37, 17-20

písně – Svítá – 184, 375, 151, 135, 344
doprovod –  M.Neumannová, N.Pellarová, R.Jirka, V.Pech, O.Pellar

přítomno - 33

1. poděkování bratru faráři Ondřejovi Pellarovi za kázání i službu vysluhování Večeře Páně

2. podeˇkování všem hudebníkům

3. v uplynulém týdnu bylo setkání dětí, mládeže a ve čtvrtek ekumenický modlitební podvečer v rámci Aliančního týdne modliteb, kde jsme se seznámili s novým dojíždějícím farářem ČSCH bratrem Jiřím Chytilem

4. v nastávajícím týdnu budou setkání dětí, mládeže v obvyklém čase a seniorů – středa 13.1. 14,30

5. po bohoslužbách se domluvíme na setkávání pěveckého sboru

6. dnes po bohoslužbách bude společný oběd a od 13,00 hod se sejdeme k besedě nad finančními otázkami do budoucnosti sboru, potom si promítneme film ze společné dovolené ze Strmilova

7. příští neděli, budou bohoslužby v modlitebně v 9,30, kázáním poslouží bratr Petr Chamrád, seniorátní kazatel

8. v sobotu 16.1. v 18,00 bude přednáška a beseda o mediální problematice, přednášet bude Matouš Hrdina, mediální koordinátor z organizace Člověk v tísni. Následující sobotu v 18,00 bude další večer s promítáním dokumentů z festivalu Jeden  svět – dánský film  „Bojovníci ze severu“ o rekrutování bojovníků IS ve Skandinávii

9. ve středu 20.1. bude v 17,30 divadlo pro děti – Pohádky z kufru Jitule a Dádule – Neposlušné pohádky

10. Diakonie Západ hledá dobrovolníky pro pomoc v pěstounských rodinách „hodinové manžele“, kdo by se chtěl takové služby ujmout, může kontaktovat staršovstvo.

11. další ekumenické shromáždění – „Týden modliteb za jednotu křesťanů“  bude na katolické faře 21.1. v 18,00

12. jsou k dispozici EK a NKD za 90 Kč
      a Diakonie nabízí stolní kalendář za 100 Kč, možno si jej prohlédnout a eventuelně objednat.

13. Dnešní sbírka má stále  ještě zvláštní určení – pomoc pro konkrétní postiženou rodinu záplavami v Británii

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248