01.11.2015 16:45

Ohlášení z 1.11. 2015

kazatel – čtená bohoslužba – V. Gutová, kázání bratra faráře Bohumila Jana Dittricha
text 1. čtení – 1. Jn, 4, 9-21
text kázání – Lv 26, 11-12
 
písně – 627, 161, 166, 432, 553
doprovod – L.Kraftová
 
přítomno - 14
– nekonala se, nebyly děti
 
1. poděkování L.Kraftové za doprovod
 
2. v minulém týdnu se konala zkouška pěveckého sboru, jinak byly prázdniny, naše hudbou se
zabývající děti jsou nyní na setkání v Selbu
 
3. dnes po bohoslužbě se sejdeme u kávy a čaje
 
4. v úterý bude zkouška pěveckého sboru v 18,00
 
5. biblické hodiny pro děti a mládež tento týden budou v obvyklém čase, setkání seniorů nad Biblí
bude ve středu 14,30
 
6. příští neděli bude bohoslužba v 9,30 zde v modlitebně s vysluhováním Večeře Páně, kázat bude
Ondřej Pellar
 
7. v sobotu 7.11. se koná v Plzni - Korandově sboru Seminář pro učitele NŠ, plakát na nástěnce
Večer v 18. hod. bude zde v kostele další benefiční varhanní koncert - Jan Esterle, Marta
Neumannová, Hana Pumrová.
 
8. 8.11. po bohoslužbě v 11 hod, bude , jako součást roku Mistra Jana Husa, na závěr výstavy
beseda s Ph Dr Jiřím Stočesem „ Jan Hus, z intelektuála revolucionářem“
 
9. v sobotu 14.11. zasedá Konvent Západočeského seniorátu, v Plzni v Západním sboru, za náš
sbor se zúčastní V.Gutová, R.Jirka, případně náhradníci.
 
10. další neděle, 15. listopadu bude rodinná, kázat bude bratr Miroslav Hamari, na návštěvu přijede
bratr L. Moravetz, celocírkevní kantor, po obědě budeme besedvat o novém zpěvníku, adventních
písních a jistě také zpívat.
 
11. program na listopad je k dispozici na nástěnce a na webu sboru
 
12. nový Nástěnný kalendář je možno již zakoupit – cena 50 Kč
 
13. sbírka je určena pro sbor, končíme archovou sbírku pro Sýrii, 6250 Kč bude odesláno a
založíme nový arch.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248