06.10.2015 18:21

Ohlášení z 4.10.2015

kazatel - Miroslav Hamari

text 1. čtení – Řím 6, 3-8
text kázání – Sk 16, 23-34
 
písně – 98, 632, 610, 553, 355
doprovod – Zdeňka Raindlová, Marta Neumannová, Vladimír Pech
 
přítomno - 20
NŠ Kateřina Pechová, O městech Sodoma a Gomora
 
1. poděkování Mirovi Hamarimu, našemu administrátovi za službu
 
2. poděkování hudebníkům za doprovod
Ve varhanní chvilce po kázání zaznělo Preludium d moll od Johanna Pachelbela
 
3. dnes po bohoslužbě se sejdeme u kávy a čaje, rodiče dětí budou ladit termín biblických hodin a
přítomní členové staršovstva se sejdou na krátkou schůzku.
 
4. dnes v 18 hodin se koná varhanní koncert, hrát bude Jan Doležel, program je již k dispozici
 
5. v úterý bude zkouška pěveckého sboru v 18,00
 
6. ve středu v 18,30 hodin bude biblická hodina mládeže, mládež je nyní na sjezdu v Litoměřicích.
 
7. příští neděli bude slavnostní bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně v 9,30 v kostele, budeme
slavit Den díkůvzdání, poslouží bratr Ondřej Pellar z Plzně.
 
8. příští sobotu, 10.10. dopoledne v 10 hod ve sboru v Karlových Varech pořádá Poradní odbor pro
křesťanskou službu seniorátní den Diakonie s tématem Diakonát – přežitý nebo nenarozený,
přednášet bude Jan David, emeritní ředitel střediska v Myslibořicích.
 
9. další sobotu 17.10. bude brigáda na zahradě a v archivu, všichni kdo mají zdravé končetiny jsou
moc zváni. Pokud bude hezké počasí, můžeme po brigádě společně něco opéct na ohni či grilu.
Současně probíhá v Kynšperku nad Ohří presbyterní konference s tématem Mistr Jan Hus.
 
10. 24.10. v sobotu se sejdeme k další biblické hodině pro dospělé u Martiny Korandové
 
11. v sobotu 7.11. se koná v Plzni - Korandově sboru Seminář pro učitele NŠ, plakát na nástěnce
Večer v 18. hod. bude zde v kostele další benefiční varhanní koncert - Jan Esterle, Marta
Neumannová, Hana Pumrová.
 
12. sbírka je určena pro potřeby sboru.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248