23.11.2014 09:30

Návštěva seniorátního poradního odboru evangelizačního a misijního

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248