28.06.2015 09:30

Mimořádné sborové shromáždění - hlasování o důvěře staršovstvu

Součástí sborového shromáždění bude průzkumná hlasování o důvěře staršovstvu sboru.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248